YLE

Yleisradion Pasilan kiinteistöt siirtyvät Helenin kaukojäähdytykseen. Siirtyminen tapahtuu neljässä vaiheessa, näin YLE saa tasattua jäähdytysjärjestelmän uusimisesta aiheutuvia kustannuksia.

Tekniikka vaatii tehokasta jäähdytystä

YLE valitsi kaukojäähdytyksen

YLEn toimitilojen jäähdytystarve on merkittävän suuri. Tekninen toiminta vaatii toimivaa jäähdytystä. Toiminnan luonteesta johtuen tietoverkkojen ja -tekniikan käytön tehokkuus näkyvät jäähdytystarpeen kasvuna mm. mediatalossa, joka hyödyntää tv- ja radiotoiminnassaan mittavaa informaatiotekniikan kapasiteettia konekeskuksineen. Suurissa palvelinkeskuksissa riittävän alhainen lämpötila on tekninen edellytys toiminnalle.

YLEssä kaukojäähdytys tuli ajankohtaiseksi, kun Pasilan kiinteistöjä jäähdyttäneiden talokohtaisten vedenjäähdytyskoneiden kompressorien käyttöikä alkoi olla lopuillaan. Jäähdytystarpeen kasvu sekä eri tahojen elinkaarilaskelmat puolsivat siirtymistä kaukojäähdytykseen kompressorien uusimisen sijaan. Myös kustannus- ja ympäristösäästöillä oli merkittävä vaikutus kaukojäähdytyksen valintaan. Kun lauhduttimet poistuvat kiinteistöjen katoilta, päästään eroon myös meluhaitoista.

YLElle oli erittäin tärkeää kaukojäähdytyksen toimintavarmuus, joka perustuu ns. rengasverkkoon, jolloin jokaiselle kiinteistöön tulevalle liitokselle on kaksi syöttösuuntaa runkoverkosta. Jos kaukojäähdytysenergian jakelussa tapahtuu häiriötilanne, kiinteistön oma primääripuolen ns. imupumppu kierrättää kylmää vettä siirtimen läpi kauko-jäähdytysverkostosta ja viimeisessä varmistuksessa kiinteistön varavesijäähdytys raakavedestä kytkeytyy päälle.

Projektin alkaessa Helen rakennutti Pasilan kaikkiin kiinteistöihin liittymäputket valmiiksi kaukojäähdytyksen runkoverkosta, jotta itse liittyminen tapahtuisi nopeasti ja häiritsemättä kiinteistöjen muita toimintoja ns. ydinosaamista.

Ensimmäisessä vaiheessa kiinteistöön rakennettiin kaksi teholtaan yhden megawatin (MW) jäähdytyskeskusta ja toisessa vaiheessa kaksi teholtaan 2 MW jäähdytyskeskusta. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan kaksi teholtaan 2 MW:n jäähdytyskeskusta, ja neljännessä vaiheessa studiotehoa 2x750 W, jolloin jäähdytyskeskuksien yhteenlaskettu teho on yhteensä noin 10 MW.

Kaukojäähdytykseen siirtymisen myötä YLEn huoltokustannukset ovat merkittävästi pienentyneet, ja pienevät edelleen, kun kylmäenergian tuottamista ei enää tarvitse huoltaa ja valvoa omilla vedenjäähdytyskoneilla.