Kiinteistövahti

Taloyhtiöiden lämmityksen säätäminen Kiinteistövahdin avulla mahdollistaa energiansäästön lisäksi tasaiset olosuhteet asukkaille. Kiinteistövahtipalvelu kerää tietoa huoneistojen lämpötiloista, ilmankosteudesta sekä ulkolämpötilasta ja tekee niiden perusteella ehdotuksia lämmitysjärjestelmän säätöihin.

Katso hinnat ja tilaa Kirjaudu sisään

Mikä kiinteistövahti?

Kiinteistövahdin teho perustuu datan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lämpötila- ja ilmankosteustietoa analysoimalla on mahdollista selvittää, milloin rakennusta lämmitetään liikaa ja milloin liian vähän. Kiinteistövahti mahdollistaa säätöjen vaikutusten seurannan ja auttaa varmistamaan, että olosuhteet kohentuvat. Lisäksi saavutetaan säästöjä niin energiankäytössä kuin kustannuksissakin.

Asiakas voi itse asettaa tavoitelämpötilan, nähdä millaiset säädöt olisivat optimaaliset ja seurata miten lämmityksen säädöt toteutuvat. Säädöt voidaan toteuttaa myös huoltoyhtiön kanssa. Palvelu on saatavilla kaikkialle Suomeen, kaiken kokoisiin ja tyyppisiin taloyhtiöihin.

Miksi?

 • Kiinteistövahdin tuoma säästö on tyypillisesti 5–10 % taloyhtiön lämmityskustannuksista.
 • Kiinteistövahti tunnistaa piileviäkin ongelmia, joita ei välttämättä voi vielä silmin havaita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ilmankosteuteen liittyvät ongelmat.
 • Turhaa lämmitystä karsimalla taloyhtiön energiankulutus pienenee ja asuntojen sisälämpötila säilyy tasaisena koko lämmityskauden. Kiinteistövahti mahdollistaa helpon ja vaivattoman ilmastoteon.
 • Kiinteistövahti pidentää rakennuksen elinkaarta.

Lisätiedot

 1. Valittuihin taloyhtiön asuntoihin asennetaan huomaamattomat anturit, jotka mittaavat lämpötilaa ja ilmankosteutta. 
 2. Tieto lämpötilasta ja ilmankosteudesta siirtyy Helenin turvalliseen Kiinteistövahti-palveluun.
 3. Kiinteistövahti-palvelun käyttäjä saa ilmoitukset poikkeavista lämpötiloista ja ilmankosteuden arvoista sekä suositukset toimenpiteisiin.
 4. Isännöitsijä, taloyhtiön hallitus ja huoltoyhtiö voivat yhdessä toteuttaa suositellut toimenpiteet ja näin varmistaa energiatehokkaan lämmityksen sekä mukavat asuinolosuhteet.
 1. Vie asia taloyhtiön hallitukselle
  Pyydä tarjous ja käy se läpi yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa.
 2. Tilaus
  Tilaa palvelu hyödyntämällä Kiinteistövahti-sivun tarjouslaskuria tai yhteydenottolomaketta.
 3. Antureiden toimitus
  Helen toimittaa anturit ja niiden asennusohjeet.
 4. Asennus ja käyttöönotto
  Huoltoyhtiö asentaa anturit valittuihin asuntoihin ja asiakkaalle annetaan tunnukset Kiinteistövahtiin palvelun käyttöä varten.
 5. Seuranta ja toimenpide-ehdotukset
  Palvelu seuraa lämpötiloja ja antaa lämmityskauden jälkeen toimenpide-ehdotukset, joiden perusteella säätöjä voidaan muuttaa.

Lisätietoa taloyhtiön energia-asioihin löydät Energiatehokkuusratkaisujen oppaasta.

Energiatehokkuusratkaisujen ostajan opas taloyhtiöille

Kotikulman kiinteistöpalvelut

Riihimäen kaupungin vuokra-asuntoja hallinnoiva Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy on pystynyt laskemaan patteriverkoston menoveden lämpötilaa useissa kiinteistössä Kiinteistövahdin avulla. Myös lämpötilaan liittyvien asukaspalautteiden käsittely on nopeutunut.

"Aikaisemmin lämpötilojen hallinta on ollut mutun pohjalla. Nyt olemme saaneet siihen datan rinnalle", kertoo projektipäällikkö Matti Sinisalo Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy:stä.

Usein kysyttyä Kiinteistövahdista

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Kiinteistövahdin ytimessä on asunnoista mitattavan datan seuraaminen ja analysointi sekä niiden pohjalta suoritetut toimenpiteet ja annettavat suositukset.

Kyllä toimii. Palvelu kertoo miten nykyisen järjestelmäsi asetuksia kannattaa muuttaa.

Sopii ehdottomasti. Suosittelemme Kiinteistövahtia myös rakennuksiin, joissa on uusi lämmönvaihdin. Kiinteistövahti auttaa lämmönvaihtimen säätämissä sopivaksi rakennukselle ja auttaa tunnistamaan takuun piiriin kuuluvat muutosvelvoitteet ajoissa.

Huoneistokohtaiset ratkaisut eivät yleisesti ottaen ole suositeltavia asunnoissa, joissa on keskitetty lämmitysjärjestelmä. Ilmalämpöpumpulla ja muilla vastaavilla ratkaisuilla lämmittäminen on lähtökohtaisesti kalliimpaa kuin koko kiinteistön kattavalla järjestelmällä.

Jos taloyhtiön järjestelmän asetukset eivät palvele tarkoitustaan tai järjestelmä on epätasapainossa, on ymmärrettävää, että asukkaat voivat päätyä asuntokohtaisiin ratkaisuihin. Kiinteistövahti auttaa tunnistamaan epäkohdat ja vähentämään asuntokohtaisten ratkaisujen tarvetta.

Kyllä. Kiinteistövahti on saatavilla koko maassa.

Maalämpökohteiden lämmitystä ohjataan tyypillisesti samaan tapaan kuin kaukolämmitettyjä rakennuksia. Kiinteistövahti auttaa yhtä lailla parantamaan maalämpöjärjestelmän tehokkuutta. 

Kun mittapisteitä on vähintään 30 %:ssa asunnoista, palvelu kykenee saamaan luotettavan kokonaiskuvan lämmitysjärjestelmän ja energiatehokkuuden osalta, ja siten tuottamaan riittävän tarkkoja suosituksia ja korjaustoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Pienempi määrä mittapisteitä ei tuota riittävän kattavaa ja luotettavaa ymmärrystä koko rakennuksen lämmitysjärjestelmän ja energiatehokkuuden kuvaamiseksi, sillä muun muassa huoneistokohtaiset ratkaisut ja asukkaiden käyttäytyminen vaikuttavat helposti kokonaiskuvaan.

Lämpötila- ja ilmankosteustiedot kaikista asunnoista mahdollistavat kattavamman kuvan patteriverkoston tasapainotilanteesta ja ilmankosteudesta. Poikkeava kosteustieto kertoo pahimmillaan vesivahingosta tai ilmanvaihdon riittämättömyydestä. Myös patteriverkoston epätasapainotilanne havaitaan isoista huoneistojen välisistä sisälämpötilaeroista.

Suosittelemme sijoittamaan mittapisteet ensisijaisesti rakenteellisesti kylmimpiin asuntoihin ja jakamaan loput mittapisteet tasaisesti talossa siten, että jokaiseen kerrokseen tulee vähintään yksi mittapiste.

Rakenteellisesti kylmimmät asunnot huomioimalla varmistetaan kaikille asukkaille riittävä lämmitys. Näitä ovat tyypillisesti kulma-asunnot, ylimpien ja alimpien kerrosten asunnot, vähiten auringolle altistuvat asunnot sekä muuten suhteellisesti paljon ulkoseinäpinta-alaa sisältävät asunnot. Suosittelemme asentamaan mittarin etenkin asuntoihin, jotka ovat kärsineet lämpötilan ja ilmankosteuden vaihteluista.

Mikäli asukas tai asunnon omistaja ei syystä tai toisesta halua mittaria asuntoonsa, suosittelemme sijoittamaan sen seuraavaksi lähimpään asuntoon. 

imagetsdwn.png

Mittapisteet mittaavat valituista asunnoista puolen tunnin tai tunnin välein lämpötilaa ja suhteellista ilmankosteutta.

Anturi asennetaan seinälle n. 150 cm korkeudelle lattiasta. Anturissa on valmiina kaksipuolinen teippi, jolla se on helppo kiinnittää seinälle.

Erityisen tärkeää on huomioida, etteivät ulkopuoliset lämmön- tai kosteudenlähteet pääse vaikuttamaan mittaukseen. Mittaria ei tule sijoittaa lämpöpatterin yläpuolelle, kylpyhuoneeseen tai kylpyhuoneen oven läheisyyteen, ikkunan viereen, paikkaan johon osuu suora auringonvalo, keittiöön tai lähelle kodinkoneita tai elektronisia laitteita.

Mikäli mahdollista, suosittelemme sijoittamaan anturin aina paikkaan, jossa asukkaat viettävät aikaa ja jossa on lämpöpatteri. Olo- tai makuuhuone on siis parempi kuin eteinen.

Palvelun toimituksen yhteydessä toimitetaan kuvalliset asennusohjeet.

Palvelu antaa säätösuosituksia kerättyään tietoja muutaman kuukauden ajan. Huoltoyhtiö voi toteuttaa säätösuositukset ja niiden vaikutusta voidaan seurata palvelusta.

Säästöt riippuvat taloyhtiönne lähtötilanteesta. Useimmiten asuinrakennuksissa ilmenee ylilämpöä suhteessa suositeltuun ja haluttuun sisälämpötilaan, ainakin ajoittain. Ylilämmityksen korjaaminen tuottaa aina säästöjä.

Toisaalta ajoittain asuntoja saatetaan myös alilämmittää, jolloin palvelu auttaa saavuttamaan miellyttävämmät olosuhteet ja vähentämään kiinteistöhuollon työmäärää.

Yli 2000 rakennuksen lämpötilatietojen perusteella olemme huomanneet, että asuntoja ylilämmitetään keskimäärin noin 5 prosenttia.

Lämmönsäätimelle on asetettu säätökäyrä, josta käytetään myös nimitystä taulukkosäätö. Säätökäyrän avulla säädin ohjaa patteriverkoston menoveden lämpötilaa suhteessa ulkolämpötilaan. Pakkassäällä patteriverkostoon ohjataan kuumempaa vettä kuin leudommalla säällä.

Säätökäyrälle on tyypillisesti määritelty patteriverkostolle lähtevän veden lämpötilan asetusarvot esimerkiksi 5, 10 tai 20 ulkolämpötila-asteen välein.

Alkuperäiset arvot perustuvat yhtenä ajanhetkenä tehtyihin asetuksiin laskennallisen mallin mukaan ja rakennuksen elinkaaren aikana tapahtuvia muutoksia harvoin huomioidaan.

Kiinteistövahti tunnistaa, miten näitä asetusarvoja on suositeltava muuttaa tasaisempien ja tarkoituksenmukaisempien sisälämpötilojen saavuttamiseksi. Kiinteistövahti mahdollistaa siis säätökäyrän korjaamisen huomioimalla ulkolämpötilan lisäksi lämmityksen todellisen lopputuloksen eli asuntojen sisälämpötilat.

Palvelun tarjoamisen yhteydessä käsittelemme tietoja, jotka voidaan määritellä henkilötiedoiksi. Helen sopii henkilötietojen käsittelystä asiakkaan kanssa osana palvelusopimusta.

Taloyhtiö on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilötiedoista, joita palvelun yhteydessä käsitellään.

Helen käsittelee palvelun toimittamisen yhteydessä taloyhtiön tietoja henkilötietojen käsittelijänä. Tietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Helenin alihankkijoiden kanssa on vastaavasti sovittu tietojenkäsittelystä ja tietoturvasta.

Taloyhtiö itse määrittelee mihin huoneistoihin anturit asennetaan ja kenellä on oikeus tietojen katsomiseen verkkopalvelusta.