Eiranrannan lämpöpumppulaitos

Rakennamme Etelä-Helsinkiin uutta hiilineutraalia kaukolämpöä ja -jäähdytystä tuottavaa lämpöpumppulaitosta. Puhdistetun jäteveden hukkaenergiaa hyödyntävän laitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Otamme talteen jäteveden hukkaenergian

Eiranrannan lämpöpumppulaitoksessa tuotetaan lämpöä poikkeuksellisen matalalämpöisestä jätevedestä, jota on hyödynnetty kaukolämmön tuotantoon jo kertaalleen Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa. Lämpöpumppujen kaukolämpöteho on noin 90 megawattia ja kaukojäähdytysteho noin 60 megawattia. Laitos tuottaa lämpöä noin 300 gigawattituntia vuosittain.

Tuotamme hiilineutraalia kaukolämpöä ja -jäähdytystä

Laitos tuo Helenin hiilidioksidipäästöihin yli 80 000 tonnin vähennyksen vuosittain, sillä se korvaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa lämmöntuotantoa talvikaudella ja tuottaa kaukojäähdytystä kesällä. Samalla laitos lisää lämmöntuotannon huoltovarmuutta vähentämällä riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista. Helsinkiläisten tarve kaukojäähdytykselle on nousussa, ja uuden laitoksen ansiosta jäähdytystä voidaan tuottaa hiilineutraalisti lähellä sen kysyntää.

Jäteveden hukkaenergia hyödynnetään tuplasti

Lämpöpumppulaitoksen käyttämää puhdistettua jätevettä hyödynnetään jo nyt kahdessa prosessissa Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa, josta se palautetaan jätevesitunneliin matalimmillaan noin viiden asteen lämpöisenä. Tässä jätevedessä on edelleen potentiaalista lämpöenergiaa, jota voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa Eiranrannan laitokseen tulevan modernin lämpöpumpputekniikan avulla. Jäljellä olevan lämpöenergian talteen ottamisen jälkeen puhdistettu jätevesi ohjataan takaisin mereen johtavaan purkutunneliin. Prosessin ansiosta Itämereen kohdistuva lämpökuorma vähenee, kun sinne johdettava vesi on entistä viileämpää.

Rakennustyöt etenevät

Uuden laitoksen rakentaminen vaatii muun muassa räjäytys- ja louhintatöitä, jotka näkyvät ja kuuluvat lähiympäristössä. Asukkaita on tiedotettu rakennustöistä, ja lähialueen asunnoille on tehty tarvittavat kartoitukset. Pahoittelemme rakennustöistä aiheutuvaa tilapäistä haittaa.

Rakennamme parhaillaan lämpöpumppulaitoksen pumppaamorakennusta. Lisäksi teemme louhintatöitä ja aloitamme pian uuden kaukojäähdytysputkiston rakentamisen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Luovumme kivihiilen käytöstä ja tavoittelemme hiilineutraalia energiantuotantoa vuoteen 2030 mennessä. Suljemme Hanasaaren ja Salmisaaren hiilivoimalat ja korvaamme niiden lämmöntuotannon lämpöpumpuilla, lämmön varastoinnilla sekä bioenergialla.

Eiranrannan lämpöpumppulaitoksen rakentaminen alkoi louhintatöillä tammikuussa 2023.

Eiranrannan lämpöpumppulaitos sijaitsee Helsingin Munkkisaaressa.

Eiranrannan lämpöpumppulaitos tasapainottaa kaukolämmön hinnanvaihteluita. Kivihiilen ja maakaasun verotusta on viime vuosina kiristetty ja myös päästöoikeuksien hinta on noussut, mikä on nostanut fossiilisilla polttoaineilla tuotetun kaukolämmön hintaa.

Kysy Eiranrannan lämpöpumppulaitoksesta