Helen-konserni

Helen-konsernissa työskentelee noin 1000 osaajaa ja asiantuntijaa. Olemme yksi Suomen suurimmista energiakonserneista.

Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, jonka hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, yhtiöasiakirjoihin sekä Helsingin kaupungin konserniohjeisiin.

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy, Liikennevirta Oy, Böle Vindkraft Ab/Oy, Pjelax Vindkraft Ab/Oy, Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab, &charge GmbH ja Think Outside AS.

Helen Oy tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä monipuolisia palveluita energian pientuotantoon sekä asiakkaiden omaan energiankäyttöön ja sen tehostamiseen. Energiaa tuotetaan Helsingissä sijaitsevilla voimalaitoksilla ja muilla tuotantolaitoksilla sekä yhtiön omistamien voimaosuuksien kautta. Helen Oy:n omistaa Helsingin kaupunki.

Helen Sähköverkko Oy (100 %) keskittyy sähkömarkkinalain mukaiseen sähköverkkotoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen sähkön siirto- ja jakelupalvelut lähes koko Helsingin alueella. Verkkoyhtiön liiketoiminta muodostaa noin 10 % Helen-konsernin liikevaihdosta.

Oy Mankala Ab (100 %) on tuotantoyhtiö, jonka omistuksessa ovat Kymijoella sijaitsevat Mankalan, Ahvenkosken, Klåsarön ja Ediskosken vesivoimalaitokset. Oy Mankala Ab:n omistus Teollisuuden Voima Oyj:stä on 8,2 %, Suomen Hyötytuuli Oy:stä 16,1 % ja Suomen Merituuli Oy:stä 50 %.

Helsingin Energiatunnelit Oy:n (90 %) operatiivinen toiminta alkoi Helen Oy:n tunneliliiketoiminnan siirryttyä yhtiöön. Kaupungin omistusosuus Helsingin Energiatunnelit Oy:stä on 10 %.

Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy (60 %) valmistui Pohjanmaalle yhdessä hankekehittäjä CPC Finlandin kanssa. Uuden tuulipuiston energiaa tarjotaan asiakkaille vuoden 2022 alusta.

Helenin ja CPC Finlandin perustama sähkönsiirtoyhtiö, Kristinestad Tupaneva Oy (60 %), vastaa tuulipuiston tuotannon siirrosta kantaverkkoon.

Konsernirakenne 1.3.2022

image8gs19.png

Konsernin johtajisto

Helen-konsernin johtajiston tehtävänä on toimia Helen Oy:n ja sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajien tukena asioiden käsittelyssä ja viestinnässä sekä päätöksenteon valmistelussa.

Johtajistoon kuuluvat

 • Olli Sirkka, toimitusjohtaja, Helen Oy
 • Timo Aaltonen, johtaja, Energia-alusta ja tuotantoratkaisut
 • Rauha Bato-Liukkonen, johtaja, Työntekijä- ja asiakaskokemus
 • Jaana Eklund, lakiasiainjohtaja
 • Anu-Elina Hintsa, johtaja, Myynti ja asiakaspalvelu
 • Markku Järventausta, hankintajohtaja
 • Markus Lehtonen, toimitusjohtaja, Helen Sähköverkko Oy
 • Sari Mannonen, johtaja, Ratkaisuliiketoiminta
 • Harri Mattila, johtaja, Energianhankinta ja tukkukauppa
 • Mikael Myllymäki, VP, CVC and M&A
 • Timo Rajala, johtaja, Talous
 • Tuomas Teuri, johtaja, Digitaaliset palvelut
 • Maiju Westergren, johtaja, Vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet