Muut sähköliiketoiminnot, tuloslaskelma 1.1.-31.12.

 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Liikevaihto

363 147  377 818

Valmistus omaan käyttöön

39  153 

Liiketoiminnan muut tuotot 

267 396  241 082

Kulut

   

Energian osto

-77 116  -54 181 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   

   Voimalaitospolttoaineostot

-282 057  -295 147

   Polttoainevarastojen muutos

2 127
(lis)
 
1 567
(lis)

   Aine- ja tarvikeostot

-9 388  -10 938

Ulkopuoliset palvelut

-9 467 -9 912

Henkilöstökulut

-18 264 -17 977

Suunnitelman mukaiset poistot

-21 942  -21 814

 Liiketoiminnan muut kulut

-67 471  -66 400 

Liikevoitto

147 005   144 252

Rahoitustuotot ja -kulut

   

Osinkotuotot

17  2 186

Muut korko- ja rahoitustuotot

191 942 

Korko- ja muut rahoituskulut

-9 977  -9 785 

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

137 236  137 595

Poistoeron muutos

  2 668

Varausten muutos

-323 -207 

Korvaus peruspääomalle

-34 227  -32 787 

Tilikauden voitto

102 687   107 268