Liitetiedot 1-5

 HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
    2013 
1 000 €
2012 
1 000 €
2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

1. Liikevaihto

       
Sähkönmyynti 361 205 367 005 361 205 367 005
Sähönsiirronmyynti 112 832 116 531 - -
Lämmönmyynti 335 665 346 960 335 665 346 960
Muut tuotot 67 919 66 598 49 739 52 574
Yhteensä  887 621 897 094 746 609 766 539

2. Keskeneräisten tuotteiden muutos

-399 -1 759

3. Valmistus omaan käyttöön

4 582 5 817 3 502  4 754

4. Liiketoiminnan muut tuotot

       
Vuokrat 7 978 6 215 7 978 8 753
Luovutusvoitot 10 252 540 10 252 540
Muut 3 120 2 749 15 811 9 039
Yhteensä 21 350 9 504 34 041 18 332

5. Aineet, tarvikkeet ja tavarat

       
Osuussähkö 49 421 41 936 49 421 41 936
Sähkön osto 27 693 12 260 27 693 12 260
Lämmön osto 255 279 255 279
Polttoaineiden osto  282 216 321 173 282 216 321 173
Varastojen muutos -1 801 -1 897 -2 127 -1 567
Muut tarvikkeet ja tavarat 32 911 32 699 19 387 22 448
Yhteensä 390 695 406 449 376 845 396 528