Liitetiedot 6-10

 HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
    2013 
1 000 €
2012 
1 000 €
2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

6. Ulkopuoliset palvelut

       
Kantaverkkomaksut 15 124 13 960 -
Muut ulkopuoliset palvelut 25 789 26 791 31 551 31 951
Yhteensä 40 913 40 751 31 551 31 951

7. Henkilöstö

       
Henkilöstön määrä keskimäärin        
   Kuukausipalkkaiset 1 484 1 497 1 098 1 078 
   Tuntipalkkaiset 78 136 78 136
Yhteensä 1 562 1 633 1 176 1 214
Henkilöstökulut        
   Palkat ja palkkiot 71 534 72 903 53 403 54 190
   Eläkekulut 18 156 18 169 14 952 14 874
   Muut henkilösivukulut 3 259 3 802 2 293 2 743
Henkilöstökulut yhteensä 92 949 94 875 70 648 71 807
Luontoisetujen verotusarvo 148 135 148 135
Yhteensä 93 097 95 010 70 796 71 942

8. Liiketoiminnan muut kulut

       
Päästöoikeuksien osto 16 383 16 752 16 383 16 752
Vuokrat ja leasingmaksut 19 405 17 348 11 946 11 918
Tietotekniikkapalvelut 4 284 3 128 4 284 3 128
Posti- ja puhelinmaksut 2 087 2 100 2 087 2 090
Koulutus- ja terveyspalvelut 939 732 939 732
Mainonta ja markkinointi 2 314 1 935 2 235 1 935
Tilintarkastuspalkkiot 63 143 50 93
Muut kulut 12 228 10 905 13 509 10 963
Yhteensä 57 703 53 044 51 433 47 612

9. Rahoitustuotot ja -kulut

       
Osuus osakkuusyritysten voitosta 10 860 6 647 
Osinkotuotot 17 2 175  15 119 17 682
Muut korko- ja rahoitustuotot 3 051 4 950  5 889 8 131
Rahoitustuotot yhteensä 13 928 13 772  21 008 25 813
Perustamislainan korkokulut 17 357 18 198  17 357 18 198
Muut korko- ja rahoituskulut 8 352 9 355  1 992 94
Rahoituskulut yhteensä 25 709 27 553  19 349 18 292

10. Vapaaehtoisten varausten muutos

       
Ympäristöpennivaraus     323 207