Tytäryhtiöt

Helen Sähköverkko Oy keskittyy sähkömarkkinalain mukaiseen verkkotoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen sähkön siirto- ja jakelupalvelut Helsingin alueella. Verkkoyhtiön liiketoiminta muodostaa noin 13 % Helen-konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden liikevaihto oli 117  miljoonaa euroa. Yhtiössä työskenteli vuoden lopussa 104 henkilöä.

Sähkön kokonaiskulutus Helsingissä oli 4,5  TWh (4,5 TWh 2012).

Mitox Oy tuottaa energianmittauspalveluja energia- ja kiinteistöalan yrityksille. Yhtiö toteuttaa Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n tarvitsemat mittauspalvelut. Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa  91 henkilöä.

Yhtiö toimii kilpailluilla mittausmarkkinoilla. Toimialan kokonaisvolyymi on kasvava.  Kasvu johtuu energiayritysten lisääntyvästä panostuksesta energiamittarien etäluentaan ja sähkömarkkinoiden kehittymisen myötä lisääntyvästä mittaustarpeesta.

Liikevaihto vuonna 2013 oli 21 miljoonaa euroa. Pääosa yhtiön liikevaihdosta syntyi mittauspalvelujen myynnistä Helen-konsernille.

Oy Mankala Ab on tuotantoyhtiö, jonka omistuksessa ovat Kymijoen varrella sijaitsevat Mankalan, Ahvenkosken, Klåsarön ja Ediskosken vesivoimalaitokset. Oy Mankala Ab:n osuus Teollisuuden Voima Oy:stä on 8 %.

Toimintavuonna Mankalassa tuotettiin energiaa 153 935  MWh, Ahvenkoskella 136 965 MWh, Klåsarössä 32 743 MWh ja Ediskoskella  3 017 MWh.

Oy Mankala Ab toimii omakustannusperiaatteella. Yhtiön toimintavuoden liikevaihto oli 34 miljoonaa euroa.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo vastaa Sähkötalo-kiinteistön hallinnasta ja kehittämisestä. Sähkötalo toimii myös Helsingin Energian pääkonttorina.

Suomen Energia-Urakointi Oy on sähköisen yhdyskuntatekniikan palveluyritys, joka tuottaa sähkön siirtoon, jakeluun ja käyttöön sekä   tiedonsiirtoon liittyvien verkkojen ja laitteistojen suunnittelu-, asennus- ja käyttöpalveluja. Helsingin Energia omistaa yhtiöstä noin 60 %. Muut omistajat ovat Vantaan Energia Oy ja Lahti Energia Oy.

Vuoden 2013 liikevaihto oli 36 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminta koostuu asennustoiminnasta ja suunnittelutoiminnasta. Pääosan volyymista muodostaa asennustoiminta, joka koostuu suurimmalta osaltaan keski- ja pienjänniteverkkojen, liikennevalojen sekä valaistusverkkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Suunnittelutoiminnan suurin volyymi muodostuu ulkovalaistussuunnittelusta.