Tilinpäätös

aurinkopaneelit_asennus_mies_nainen_900x192jpg.jpg

Helen eteni vuoden 2021 aikana strategian mukaisesti investoimalla merkittävästi sekä hiilineutraalin energian tuotantoon Helsingissä että sähkön erillistuotantoon tuulivoimalla. Helen myöskin toteutti muita strategian mukaisia tavoitteita energiamurroksen kiihtyessä ja konkretisoituessa haastavassa markkinatilanteessa.

Helen teki merkittävät päätökset hiilineutraalin energiatuotannon nopeuttamiseksi Helsingissä. Päätökset Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisesta ja tuotannon päättymisestä viimeistään 1.4.2023 ja Salmisaaren kivihiilivoimalan sulkemisesta viimeistään 1.4.2024 lopettavat Helenin kivihiilen käytön yli viisi vuotta suunniteltua aiemmin. Päätös kivihiilen käytön päättymisestä tukee myös Helenin omistajan Helsingin kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Tutustu tarkemmin

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021