Avoin kilpailu

Kannatamme avointa ja aktiivista kilpailua markkinoilla.

Noudatamme kilpailua koskevia säännöksiä ja sitovia määräyksiä ja edellytämme kilpailijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme toimivan samoin. Tiedostamme, että kilpailua vääristävät toimintatavat horjuttavat liiketoimintamme tehokkuutta. Torjumme aktiivisesti harmaata taloutta. Terve ja avoin kilpailu on kaikkien markkinoilla toimivien etu.

Mitä tarkoittaa Helenille?

 • Hinnoittelemme tuotteemme ja palvelumme itsenäisesti ja syrjimättömästi.
 • Emme tee kilpailua rajoittavia sopimuksia tai käytä määräävää markkina-asemaamme väärin.
 • Kilpailutamme hankkimamme tuotteet ja palvelut aina, kun se on mahdollista ja kun kilpailtu markkina on olemassa.
 • Emme hyväksy harmaata taloutta missään muodossa. Tarkistamme, että palveluntoimittajamme ovat rekisteröityneet kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Varmistamme että yritys on hoitanut verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen sekä täyttänyt alaa koskevat työehtosopimukset tai työehtojen keskeiset sisällöt ja järjestänyt työterveyshuollon. Lisäksi valvomme yhteistyössä toimittajiemme kanssa, että sovitut asiat toteutuvat myös alihankkijoiden kohdalla.
 • Järjestämme kilpailuoikeusasioista säännöllistä koulutusta henkilöstölle.

Helen kannattaa avointa ja aktiivista kilpailua markkinoilla.

Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

 • En kerro Helenin tai Helenin asiakkaiden luottamuksellisia tietoja eteenpäin.
 • En keskustele tai sovi myyntihinnoista, alennuksista, marginaaleista, myyntiehdoista tai muista luottamuksellisista asioista kilpailijoiden kanssa.
 • En keskustele tai sovi voimalaitosten ajosuunnitelmista, kunnossapito-ohjelmista tai käyttökeskeytyksistä kilpailijoiden kanssa.
 • En anna tai vastaanota kilpailijoilta arvioita markkinoiden tulevasta hintakehityksestä.
 • Jos kilpailija ehdottaa keskustelua luottamuksellista aiheista, kieltäydyn vastaamasta ja kommentoimasta sekä ilmoitan asiasta välittömästi lakimiehelle.
 • En keskustele asiakkaan tarjouspyynnöstä tai toimitusehdoista kilpailijoiden kanssa.
 • Ennaltaehkäisen väärinkäytöksiä tunnistamalla asiakkaan riittävällä varmuudella. Huolehdin asiakkaan tietosuojasta.
 • Puutun välittömästi mikäli huomaan, että työmaalla olevalta henkilöltä puuttuu veronumerolla varustettu henkilökortti.

Työntekijät eivät keskustele luottamuksellisista asioista ulkopuolisten kanssa.