Vältämme eturistiriidat

Liiketoimintapäätöksissä on aina huomioitava Helenin etu. 

Eturistiriita voi syntyä mm. seuraavissa tilanteissa:

 • Työntekijällä on henkilökohtainen suhde henkilöön tai merkittävä intressi yhtiössä, jolla on liiketoimintaa Helenin kanssa
 • Työntekijän lähisukulainen on Helenin toimittaja, asiakas tai kilpailija tai tällaisella yrityksellä töissä
 • Työntekijällä on työsuhde Helenin kanssa kilpailevassa yhtiössä
 • Työntekijällä on henkilökohtainen suhde esimieheensä tai alaiseensa

Mitä tarkoittaa Helenille?

 • Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa. Emme ota vastaan sidosryhmiltä tai tarjoa näille mitään tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta poikkeavia henkilökohtaisia etuja, lahjoja tai vastaavia.
 • Emme anna suoraa tai epäsuoraa taloudellista tukea poliittisille puolueille, poliittisille järjestöille tai yksittäisille poliitikoille.
 • Emme käytä mitään toimijaa, edustajaa tai muuta kolmatta osapuolta sellaisten toimenpiteiden tekemiseen, jotka ovat ristiriidassa Helenin eettisten toimintaperiaatteiden kanssa.
 • Emme tarjoa, anna emmekä vastaanota lahjuksia tai muita vastaavia etuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin tai saada etuoikeutettua kohtelua.

Helenissä ei hyväksytä lahjontaa.

Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

 • Toimin aina Helenin etujen mukaisesti. En hauku työnantajaani tai anna työnantajastani huonoa mielikuvaa julkisesti esim. sosiaalisessa mediassa.
 • Ilmoitan eturistiriidoista tai niiden epäilyistä esimiehelle tai konsernin lakimiehelle.
 • En ota vastaan tai tarjoa mitään lahjoja, vieraanvaraisuuden osoituksia, aterioita, matkoja tai palveluksia, joita voidaan pitää liian ylenpalttisina ja joiden antamisella voidaan tavoitella päätöksentekoon vaikuttamista tai jotka voivat vaikuttaa muuten sopimattomilta.
 • Pohdin aina ensin:
  •  Miksi lahja annetaan?
  • Tuntuuko että jään kiitollisuudenvelkaan vastaanotettuani lahjan?
  • Voinko kertoa lahjasta avoimesti kollegoille?
  • Miltä lahjan vastaanottaminen tai antaminen näyttää ulkopuolisen silmissä?
 • En osallistu puolueiden tai poliitikkojen järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin Helenin nimissä.
 • Ilmoitan sivutyöstäni Helenille ja haen tarvittaessa sivutoimiluvan.
 • Jäävään itseni päätöksenteosta, mikäli päätöksen toinen osapuoli on lähisukulaiseni tai minulla on häneen muuten läheinen suhde.

Työntekijät toimivat aina Helenin etujen mukaisesti.