Ihmisoikeudet ja syrjimättömyys

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja syrjimättömyyden periaatteita.

Kunnioitamme Helen-konsernissa seuraavia periaatteita:

 • Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta
 • Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskevaa julistusta
 • sekä YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta.

Näiden periaatteiden mukaisesti kohtelemme toisiamme, liikekumppaneita ja muita sidosryhmiä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti riippumatta heidän iästään, alkuperästään, sukupuolestaan, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan, vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta toiminnastaan, ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, terveydentilastaan, vammaisuudestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Helen kunnioittaa ihmisoikeuksia.

Mitä tarkoittaa Helenille?

 • Kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja pyrimme edistämään niiden toteutumista myös vaikutuspiirissämme.
 • Sitoutamme sopimuskumppanimme huolehtimaan ihmisoikeuksien toteutumisesta.
 • Kohtelemme kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
 • Emme hyväksy syrjintää.
 • Emme käytä lapsityövoimaa tai pakkotyötä.

Työntekijät kunnioittavat toisiaan.

Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

 • Kunnioitan kaikkia heleniläisiä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä.
 • En syrji ketään sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi.
 • Voin perustaa yhdistyksiä ja liittyä niihin.