Lainsäädäntö

Noudatamme lainsäädäntöä.

Noudatamme toimintaamme säänteleviä lakeja, säädöksiä ja määräyksiä sekä toimimme rehellisesti, vilpittömästi ja syrjimättömästi niin Helen-konsernin sisällä kuin suhteessa asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Helen noudattaa lainsäädäntöä.

Mitä tarkoittaa Helenille?

  • Noudatamme säännöksiä kaikessa toiminnassamme ja seuraamme ajantasaista lainsäädäntöä.
  • Edellytämme työntekijöiltämme ja yhteistyökumppaneiltamme lainsäädännön noudattamista kaikissa tilanteissa.
  • Viestimme toiminnastamme avoimesti ja rehellisesti.

Työntekijät ovat selvillä lainsäädännöstä ja noudattavat niitä.

Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

  • Olen selvillä toimintaa koskevista säännöksistä ja noudatan niitä.
  • Noudatan Helenin politiikkoja, toimintaperiaatteita ja konserniohjeita.
  • Toimin rehellisesti ja vilpittömästi.