Luonto ja ympäristö

Arvostamme luonnonvaroja ja ympäristöä.

Kestävä kehitys

Noudatamme Helen-konsernissa kestävän kehityksen periaatteita. Vältämme tai minimoimme ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. Edellytämme kaikkien käyttämiemme toimittajien noudattavan samoja periaatteita.

Mitä tarkoittaa Helenille?

 • Vähennämme kaikesta toiminnastamme ympäristöön aiheutuvia vaikutuksia.
 • Tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiajärjestelmä. Tavoitteen saavuttamiseksi vähennämme hiilidioksidipäästöjämme investoimalla uusiutuvaan energiantuotantoon sekä parannamme edelleen energiatehokkuutta.
 • Hyödynnämme aktiivisesti uutta teknologiaa päästöjen vähentämiseksi.
 • Kehitämme ja tarjoamme asiakkaillemme hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ratkaisuja.
 • Noudatamme ympäristölupia, päästörajoja ja muita velvoitteita.
 • Kartoitamme ja arvioimme toimintaympäristömme merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.
 • Huomioimme hankinnoissa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologisten tekijät aina, kun se markkinoiden ja hankinnan luonteen huomioiden on mahdollista. Ekologiset näkökohdat varmistetaan kilpailutuksissa sisällyttämällä vaatimuksiin ympäristönäkökohtien huomioiminen. Hankinnassa pyritään ottamaan huomioon tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikaiset vaikutukset. Edellytämme urakoitsijoidemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

Helen vähentää kaikessa toiminnassaan ympäristöön aiheutuvia vaikutuksia.

Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

 • Tunnen työhöni liittyvät ympäristövaikutukset ja noudatan ohjeita.
 • Edistän energiatehokkuutta ja energiansäästöä omalla esimerkillä.
 • Autan asiakkaita säästämään energiaa ja valitsemaan vähäpäästöisempiä tuotteita ja palveluita.
 • Pidän työympäristön siistinä ja lajittelen jätteet.
 • Ilmoitan epäilemistäni ympäristöpoikkeamista välittömästi.
 • Teen mittaukset ja raportoinnit rehellisesti.
 • Huomioin ympäristövaikutukset hankinnoissa, esimerkiksi arvioimalla tarkasti hankintamäärät ja käyttämällä hankintakriteerejä.

Työntekijät tuntevat työhön liittyvät ympäristövaikutukset ja noudatan ohjeita.