Vuosi tunnuslukuina

Helen-konserni

Taloutta kuvaavia avainlukuja. Luvut kuvaavat vielä Helsingin Energian aikaista tilannetta. 

 2014
 2013

Liikevaihto, milj. euroa

819 878

Liikevoitto, milj. euroa

219 239

Liikevoitto %

27 27

Oman pääoman tuotto %

19 21

Omavaraisuusaste %

56 57

 Henkilöstö keskimäärin

1454 1 562

Liikevaihto ja liikevoitto

 LiikevoittoLiikevaihto
2009 281 824
2010 289 831
2011 287 876
2012 235 897
2013 239 878

Taseen loppusumma

 Milj. euroa
2009 1605
2010 1642
2011 1720
2012 1756
2013 1855

Sijoitetun pääoman tuotto %

 ROI
2009 19
2010 20
2011 19
2012 15
2013 15

Omavaraisuusaste
%

 Omavaraisuusaste
2009 63
2010 63
2011 62
2012 59
2013 57