Tilinpäätös

Tilinpäätös

Konsernin tulos toteutui ennustettua paremmalla, mutta edellisvuotta selkeästi alhaisemmalla tasolla. Liikevoiton alenemiseen vaikutti merkittävästi sähkön alhainen markkinahinta, pienempi myyntivolyymi sekä kasvaneet polttoainekustannukset.

Vuoden 2016 liikevaihto oli 782 (746) milj. euroa ja liikevoitto 75 (110) milj. euroa. Kaukolämmön myynti kasvoi edellisestä vuodesta 10 % ja oli 6 633 GWh. Sähkön myyntimäärä 6 649 GWh aleni 7 %. Kaukojäähdytysenergian myynti kasvoi 13 % edellisvuodesta ja oli 141 GWh. Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 2 % ja oli 4 424 GWh.

Tutustu tarkemmin

Toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf)

Katso myös