Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus sisältyy kaikkeen toimintaamme ja päätöksentekoomme. Vastuullisuustyömme perustana toimii vuonna 2023 uudistettu vastuullisuusohjelma, jossa olemme sanoittaneet vastuullisuutemme teemat ja tavoitteet sekä määritelleet mittarit tavoitteiden toteutumisen seurannalle.

Helenin vastuullisuusohjelma on luotu yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Olemme huomioineet merkittävimmät vaikutuksemme ympäristöön ja ihmisiin sekä keskeiset riskit ja mahdollisuudet taloudelliselle arvonluonnille. Vastuullisuusohjelma sisältää kuusi meille olennaisinta vastuullisuusteemaa.

Kestävä energiajärjestelmä

Kestävä energiajärjestelmä

Johdamme energiamurrosta vihreän siirtymän suunnannäyttäjänä. Tavoitteenamme on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 ja polttamisesta luopuminen vuoteen 2040 mennessä.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus

Toimimme luonnon monimuotoisuuden ehdoilla tavoitteenamme pitkän tähtäimen nettopositiivisuus.

Houkutteleva työnantaja

Houkutteleva työnantaja

Edistämme työhyvinvointia ja -turvallisuutta. Rakennamme inklusiivista työyhteisöä ja takaamme työntekijöillemme yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tarjoamme merkityksellisiä työtehtäviä ja kasvupolkuja.

Vastuullinen toimitusketju

Vastuullinen toimitusketju

Varmistamme ihmisille ja ympäristölle kestävät toimintatavat. Olemme luotettava kumppani.

Asiakaslähtöiset tuotteet ja palvelut

Asiakaslähtöiset tuotteet ja palvelut

Huolehdimme yhteiskunnan kannalta kriittisen energiainfran ylläpidosta ja huoltovarmuudesta. Tarjoamme vastuullisesti tuotettua ja hinnoiteltua energiaa. Lisäämme energiajärjestelmän joustavuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuus

Noudatamme lakeja ja määräyksiä sekä koulutamme henkilöstöämme ja kumppaneitamme säännöllisesti. Raportoimme poikkeamista ja kerromme toiminnastamme läpinäkyvästi.

Vastuullisuus osana toimintaamme

”Vastuullisuusohjelmamme sisältää tavoitteita muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, vastuullisen toimitusketjun vahvistamiseksi ja vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi. Erityisesti luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on noussut ilmastonmuutoksen hillitsemisen rinnalle merkittäväksi maapallon tulevaisuutta määrittäväksi tekijäksi.”

Olli Sirkka
toimitusjohtaja

Vastuullisuusohjelman tavoitteet

Jokaisesta vastuullisuusohjelman teemasta on johdettu vähintään yksi tavoite ja sille määritelty mittari, jolla seurataan tavoitteen toteutumista.

Kestävä energiajärjestelmä
Lopetamme kivihiilen käytön vuonna 2025 ja tavoittelemme polttamisesta luopumista vuonna 2040 %
Vähennämme Scope 1 -päästöjämme 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä %
Vähennämme Scope 1- ja Scope 2 -päästöjämme 77 % tuotettua sähkön ja lämmön megawattituntia kohden vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä %
Vähennämme Scope 1- ja Scope 3 -päästöjämme 77 % myytyä sähkön ja lämmön megawattituntia kohden vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä %
Luonnon monimuotoisuus
Käytämme ainoastaan kestävyyssertifioitua tai alkuperävalvottua biomassaa %
Toteutamme biodiversiteettikartoituksen kaikissa uusissa yli 10 miljoonan euron energiainfrahankkeissamme ja pienemmissä hankkeissa, mikäli ne sijaitsevat tunnistettujen herkkien luontokohteiden lähellä %
Käynnistämme vuosittain vähintään 5 hanketta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kpl
Houkutteleva työnantaja
Johdamme ja raportoimme strategisten kumppaneidemme työturvallisuutta, ja tavoitteenamme on nolla tapaturmaa LTIF, TRIF
Työntekijöidemme suositteluindeksi on vähintään tasolla 37 eNPS
100 % henkilöstöstämme on suorittanut vastuullisuuskoulutuksen vuonna 2024 %
Otamme monimuotoisuuden huomioon esihenkilökoulutuksessa ja mittaamme monimuotoisuuden toteutumista henkilöstökyselyssä eNPS
Vastuullinen toimitusketju
Auditoimme 80 % strategisten ja avaintoimittajien hankintojen arvosta vuoteen 2024 mennessä %
100 % strategisista ja avaintoimittajistamme on täyttänyt vastuullisuuskyselymme %
80 % strategisista ja avaintoimittajistamme on asettanut tavoitteen päästöjen vähentämiseksi %
Asiakaslähtöiset tuotteet ja palvelut
Keskimääräinen keskeytysaikamme on vuositasolla
  • sähkö: < 5 min
  • lämpö: < 2 h
  • jäähdytys: < 2 h
min, h
Pidämme kuluttaja-asiakkaiden suositteluindeksin vähintään tasolla 20 NPS
Olemme Brand Tracking -mittauksessa vähintään 2. sijalla vastuullisuudessa koko markkinassa Brand Tracking
Yhä useampi asiakkaamme valitsee puhtaan energian %
Vaatimustenmukaisuus
Toimimme vaatimusten mukaisesti ja meillä on vuosittain nolla vahvistettua lahjonta- ja korruptiotapausta; oikeustoimea kilpailun vastaisesta toiminnasta; kuolemantapausta ja vakavaa tapaturmaa; vahvistettua syrjintätapausta; vahvistettua lapsi-, pakko- ja rangaistustyövoimatapausta; tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien säännösten rikkomusta; markkinointiviestinnän säännösten rikkomusta; sekä vahvistettua valitusta asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyen kpl

Olennaisuusanalyysi

Vastuullisuusohjelmamme perustuu olennaisuusanalyysiin, jonka päivitimme vuonna 2023 kaksoisolennaisuuden periaatteet huomioiden. Olennaisuusanalyysin avulla olemme tunnistaneet merkittävimmät vaikutuksemme ympäristöön ja ihmisiin sekä keskeiset riskit ja mahdollisuudet taloudelliselle arvonluonnille.

Kestävä energiajärjestelmä ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat meille olennaisimpia vastuullisuusnäkökohtia. Seuraavaksi tärkeimmiksi nousevat toimitusvarmuus sekä vihreään siirtymään ja energian hintaan liittyvät kysymykset.

Olennaiset teemat

Vastuullinen arvoketju

Kerromme arvoketjumme vaikutuksista sekä taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista tarkemmin vastuullisuusraportissamme.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme (pdf)

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuullisuusohjelmamme edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

SDG7FI.jpg SDG8FI.jpg SDG9FI.jpg SDG12FI.jpg SDG13FI.jpg