Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme 2022-2024 on rakennettu vuonna 2021 toteuttamamme laajan sidosryhmädialogin pohjalta.

Vastuullisuusohjelmamme koostuu viidestä teemasta

Tuotteiden ja palvelujen elinkaari, hiilineutraali energiajärjestelmä, luonnon monimuotoisuus, vastuullinen työyhteisö sekä avoimuus ja läpinäkyvyys.

Olemme määrittäneet jokaiselle teemalle indikaattorit sekä tarkemmat tavoitteet. Lisäksi kerromme, mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable Development Goals, SDG) vastuullisuusohjelmamme edistää.

Päästölaskentamme perustuu kansainväliseen Greenhouse Gas (GHG) -protokollaan eli hiilidioksidipäästöjen lisäksi huomioimme myös muut kasvihuonekaasut, jotka lasketaan elinkaariperusteisesti. Tarkasteluun sisältyvät suorien kasvihuonekaasupäästöjen (Scope 1) lisäksi toiminnasta syntyvät välilliset päästöt, kuten kiinteistöjen ja liikkumisen (Scope 2) sekä hankintojen päästöt (Scope 3).

Tuotteiden ja palveluiden elinkaari

Kehitämme asiakkaiden tarpeisiin vastaavia hiilineutraaliutta tukevia turvallisia tuotteita ja palveluita, joiden koko elinkaari on kestävällä pohjalla. Tarjoamme asiakkaillemme luotettavia ja moderneja digitaalisia ratkaisuja.

Indikaattorit

Asiakaskokemus

 • Asiakaskokemuksen digitalisointi
 • EPSI rating tulokset 2 vuoden välein

Uudet ratkaisut ja kumppaniverkostot

 • Projektien määrä ja eteneminen
 • Uusiutuvan energian/hiilineutraalin energian tuotanto ja osuus %

Toimitusvarmuus

 • Vuotuinen keskeytysaika (sähkö, kaukolämpö, jäähdytys)

Tavoitteet

 • Oma Helen -palvelun käyttäjämäärän kasvattaminen
 • Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika 2022: sähkö 5 min, kaukolämpö 3,5 h, jäähdytys 4,2 h

Hiilineutraali energiajärjestelmä

Haluamme olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Jaamme hiilineutraaliustavoitteen konkreettisiin välitavoitteisiin ja kerromme edistymisestämme.

Indikaattorit

Ilmasto

 • CO2-päästöjen väheneminen SBT-aloitteen mukaisesti (Scope 1, Scope 2, Scope 3)
 • Investoinnit hiilineutraaliin tuotantoon, EUR

Tavoite

 • Hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

Luonnon monimuotoisuus

Toimimme luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen tavoitteena pitkän tähtäimen nettopositiivisuus. Käytämme vain kestävää biomassaa.

Indikaattorit

Ympäristö

 • Luomme ja toteutamme luonnon monimuotoisuusstrategian sekä -tavoitteet
 • Päästöt ilmaan (SOx, NOx, pienhiukkaset)
 • Vaikutukset vesistöön
 • Kestävästi tuotetun biomassan ja pelletin osuus 100 %

Tavoitteet

 • Biodiversiteettistrategian mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet
 • Käytetty pelletti ja biomassa on peräisin sertifioiduilta toimittajilta ja on 100 % kestävää.

Vastuullinen työyhteisö

Tavoitteenamme on tapaturmaton Helen, jossa kaikki osallistuvat työturvallisuuden kehittämiseen. Hyvällä työturvallisuuden tasolla haluamme vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin sekä työn tuottavuuden ja laadun paranemiseen.

Indikaattorit

Henkilöstö ja työturvallisuus

 • Työntekijäkokemus (eNPS)
 • Työturvallisuus (tapaturmataajuus)
 • Työterveys, työhyvinvointi (eNPS)

Tavoitteet

 • eNPS-tulos: 10 vuoteen 2023 mennessä
 • Tapaturmataajuus: 4 kpl/miljoona työtuntia

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. Kerromme säännöllisesti toimintamme vaikutuksista. Johdamme vastuullisesti myös energiamurroksesta aiheutuvia muutoksia toimintaympäristössämme.

Indikaattorit

Vastuullisuus ja avoimuus

 • SBI-tulos (Sustainable Brand Index) 2 vuoden välein
 • Vastuullisuusraportoinnin kehittäminen

Tavoite

 • SBI-tulos: Top 3 energia-alalla Suomessa

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Sustainable Development Goals (SDG)

Vastuullisuusohjelmamme edistää seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

SDG7FI.jpgSDG8FI.jpgSDG9FI.jpgSDG12FI.jpgSDG13FI.jpg