Uutinen / 24.9.2013

Helsingin Energialle kansainvälinen ympäristöpalkinto

Helsingin Energian ainutlaatuinen kaukolämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä voitti kansainvälisen, arvostetun ympäristöpalkinnon District Energy Climate Awardin suurten järjestelmien sarjassa.

Palkinnon perusteena oli Helsingin ainutlaatuinen energiajärjestelmä, jossa on yhdistetty sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotanto energiatehokkaaksi kolmoistuotannoksi. Energialähteinä hyödynnetään mm. meriveden kylmyyttä, jäteveden lämpöä sekä kiinteistöissä ja konesaleissa syntyvää lämpöenergiaa.

Helsingin Energian palkitun kolmoistuotannon perustana on sähkön ja lämmön yhteistuotanto yli 90 prosentin hyötysuhteella Vuosaaren, Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla. Ainoana maailmassa kaukojäähdytys on integroitu mukaan tuotantoon tavalla, joka mahdollistaa muuten käyttämättä jäävien, ns. hukkaenergioiden hyödyntämisen kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannossa.

Tämän mahdollistaa lajissaan maailman suurin lämpöpumppulaitos, joka sijaitsee Helsingissä Katri Valan puiston alla.

Global District Energy Climate Award -palkintogaalan puheenjohtaja Robert Thornthon perusteli Helsingin Energian voittoa:  "Helsingin Energian älykästä kaupunkienergiaratkaisua, joka yhdistää sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannon, voidaan pitää maailman energiatehokkaimpana ja samalla kaukolämpö- ja kaukojäähdytyssalan pohjoisena tähtenä. Ainoana maailmassa toteutettu kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen integrointi mahdollistaa hukkaenergioiden hyödyntämisen innovatiivisesti, tehokkaasti ja ympäristön kuormitusta vähentäen."

"On hienoa saada tunnustusta ratkaisuille, joiden ainutlaatuisuus perustuu omien ammattilaistemme osaamiseen ja innovaatioihin. Panostamme jatkossakin uusien ratkaisujen kehittämiseen, sanoo Helsingin Energian kaukolämmitys- ja kaukojäähdytys-liiketoiminnasta vastaava johtaja Marko Riipinen."

Faktat

Kaukolämpö kattaa yli 90 prosenttia Helsingin lämmitystarpeesta. Helsingin Energian kaukolämpöverkoston pituus on yli 1300 km, kaukojäähdytysverkoston pituus on 50 km. Helsingissä sijaitsevien yhteistuotantovoimalaitosten hyötysuhde on maailman huippua, yli 90 prosenttia.  Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannossa sähköntuotannossa syntyvä lämpö hyödynnetään kaukolämmöksi. 

Energian varastointi on olennainen osa järjestelmää. Kulutushuippujen tasaamiseksi ja energiatehokkuuden maksimoimiseksi voimalaitosten yhteyteen on toteutettu mittavat lämpöakut.

  • Maailmalla yleisissä lauhdevoimalaitoksessa sähköntuotannossa syntyvä lämpö lasketaan mereen tai ilmaan ja hyötysuhde jää alle 40 prosentin.
  • Sähkön, lämmön ja jäähdytyksen integroidussa tuotannossa hyödynnetään energialähteinä mm. meriveden kylmyyttä, jäteveden lämpöä sekä kiinteistöissä auringosta, ihmisistä ja koneista syntyvää ylimääräistä lämpöä.
  • Helsingissä Katri Valan puiston alla sijaitsee maailman suurin lämpöpumppulaitos, joka tuottaa samassa prosessissa lämpöä ja jäähdytystä ja hyödyntää jäte- ja merivettä.
  • Helsingin Energian kaukojäähdytys tuotetaan 80-prosenttisesti energialähteillä, jotka muuten jäisivät hyödyntämättä.
  • Suomen suurin kaukojäähdytysakku on rakenteilla Esplanadin puiston alle. Jäähdytysvaraston vesimäärä, 25 000 m3 vastaa keskimääräisen järven vesimäärää.
  • Vuonna 2011 otettiin käyttöön Pasilan kylmäakku, jonka tilavuus on 11 500 m3.

Global District Energy Climate Award -kilpailussa oli mukana kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmiä ympäri maailmaa. Kilpailun järjesti puolueeton asiantuntijaorganisaatio IEA:n (International Energy Agency), yhdessä EHP:n Euroheat and Powerin ja IDEA (The International District Energy Association) kanssa.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Yritykset