Nyhet / 27.9.2013

HELSINGFORS ENERGI FICK ETT INTERNATIONELLT MILJÖPRIS

Helsingfors Energis unika fjärrvärme- och fjärrkylesystem belönades med det prestigefyllda internationella miljöpriset Distirict Energy Climate Award. Priset tilldelades för Helsingfors energisystem där produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla kombinerats till energieffektiv trippelproduktion. 

Som energikällor utnyttjas bl.a. kyla från havsvattnet, värme från avloppsvatten och värmeenergi som uppstår i fastigheter och datorhallor.

Helsingfors Energis prisbelönade trippelproduktion baserar sig på kraftvärme som produceras med över 90 procents verkningsgrad i kraftverken i Nordsjö, på Hanaholmen och Sundholmen. Det världsunika är att fjärrkyla integrerats i produktionen på ett sätt som gör det möjligt att utnyttja så kallad spillenergi inom produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla. Den här energin skulle annars gå
förlorad. Detta sker i världens största värmepumpsanläggning i sitt slag, som ligger under Katri Valas park i Helsingfors.

Helsingfors Energis seger motiverades med att den smarta stadsenergilösningen som kombinerar produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla kan anses vara världens energieffektivaste. Den världsunika integrationen av fjärrvärme och fjärrkyla gör det möjligt att utnyttja spillenergi på ett innovativt och effektivt sätt som minskar belastningen på miljön.

- Det är fint att få erkänsla för unika lösningar som kommit till genom våra egna experters kunnande och innovationer. Vi satsar även framöver på utveckling av nya lösningar, säger direktör Marko Riipinen som ansvarar för Helsingfors Energis fjärrvärme- och fjärrkyleverksamhet.

Fakta

 • Fjärrvärmen täcker över 90 procent av Helsingfors uppvärmningsbehov.

 • Helsingfors Energis fjärrvärmenät har en längd på över 1300 km, fjärrkylenätets längd är 50 km.

 • Kraftvärmeverken i Helsingfors har en verkningsgrad på över 90 procent, vilket är i världstopp.

 • Värmen som uppstår vid kraftvärmeproduktionen utnyttjas som fjärrvärme.

 • I kondenskraftverk som förekommer allmänt ute i världen leds värmen som uppstår vid elproduktionen ut i havet eller i luften, vilket gör att verkningsgraden stannar under 40 procent.

 • Som energikällor vid integrerad produktion av el, värme och kyla utnyttjas bl.a. kyla från havsvatten, värme från avloppsvatten samt överskottsvärme som alstras i fastigheter av solen, människor och maskiner.

 • Under Katri Valas park i Helsingfors ligger världens största värmepumpsanläggning som producerar värme och kyla i samma process och utnyttjar avlopps- och havsvatten.

 • Helsingfors Energis fjärrkyla produceras till 80 procent ur energikällor som annars inte skulle utnyttjas.

 • Lagring av energi är en väsentlig del av systemet. För att jämna ut förbrukningstoppar och maximera energieffektiviteten har stora värmelager byggts vid kraftverken.

 • Under Esplanadparken håller man på att bygga Finlands största lager för fjärrkyla. Kyllagret får en volym på 25 000 m3, vilket motsvarar vattenmängden i en medelstor sjö.

 • År 2011 togs ett kyllager på 11500 m3 i drift i Böle.

I International District Energy Climate Award deltog fjärrvärme- och fjärrkylesystem runt om i världen. 

Tävlingen arrangerades av den opartiska expertorganisationen IEA (International Energy Agency) tillsammans med Euroheat & Power samt IDEA (The International District Energy Association).

Läs mer om ämnet

Värme Företag