Uutinen / 26.2.2013

Helsingin Energian kehitysohjelmaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy

Helsingin Energian kehitysohjelma Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta etenee. Suunniteltuihin voimalaitosratkaisuihin liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on käynnistynyt. YVA-ohjelmaa käsitellään avoimessa yleisötilaisuudessa 14.3.2013.

Helsingin Energia on käynnistänyt biopolttoaineiden käytön lisäämistä Helsingin energiantuotannossa koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Arviointimenettelyyn sisältyvä YVA-ohjelma on yhteysviranomaisena toimivan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) toimesta kuulutettu 25.2.2013.

YVA-ohjelma löytyy osoitteesta www.helen.fi/bioyva/ sekä Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta. Painetun version voi noutaa Sähkötalosta Helsingin Energian asiakaspalvelusta (Kampinkuja 2, avoinna ma-ke, pe klo 8.30-16, to klo 8.30-18).

YVA-ohjelmaa käsitellään avoimessa yleisötilaisuudessa 14.3.2013 klo 18-20. Paikkana on Kaupunkisuunnitteluviraston auditorio osoitteessa Kansakoulukatu 3, Helsinki 10. Ennen tilaisuutta klo 17-18 auditorion aulassa on mahdollisuus tutustua suunnitelmiin hankevastaavan eli Helsingin Energian asiantuntijoiden opastuksella.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Hiilineutraalisuus