Nyhet / 28.2.2013

Miljökonsekvensbedömningen i anslutning till Helsingfors Energis utvecklingsprogram inleds

Helsingfors Energis utvecklingsprogram Med sikte på en kolneutral framtid fortskrider. Miljökonsekvensbedömningen (MKB) av de planerade kraftverkslösningarna har inletts. MKB-programmet behandlas vid ett öppet möte för allmänheten 14.3.2013.

Helsingfors Energi har inlett en miljökonsekvensbedömning (MKB) som gäller ökad användning av biobränslen inom energiproduktionen i Helsingfors. MKB-programmet som ingår i bedömningsförfarandet kungjordes 25.2.2013 av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (ELY) som är kontaktmyndighet.

MKB-programmet finns utlagt på www.helen.fi/bioyva/ och på Nylands ELY-centrals webbplats. En tryckt version av programmet kan avhämtas på Helsingfors Energis kundtjänst i Elhuset (Kampgränden 2, öppet må-on, fr kl. 8.30–16, to kl. 8.30–18).

MKB-programmet behandlas vid ett öppet möte för allmänheten 14.3.2013 kl. 18–20. Mötet hålls i Stadsplaneringskontorets auditorium, adress Folkskolegatan 3, Helsingfors 10. Före mötet kan allmänheten bekanta sig med planerna i auditoriets aula kl. 17–18 under vägledning av experter från Helsingfors Energi som ansvarar för projektet.