Uutinen / 18.11.2013

Sähkön siirtohinnat laskevat Helsingissä

Helen Sähköverkko Oy alentaa sähkön siirtohintoja keskimäärin noin viisi prosenttia 1.1.2014 alkaen. Edellinen siirtohintojen alennus tehtiin vuosi sitten lokakuussa.

Siirtohintojen alennuksen Helsingissä mahdollistaa erittäin alhaisen markkinakorkotason myötä pienentyneet pääomakustannukset. Siirtohintoja alennetaan siitä huolimatta, että valtakunnallisesta sähkön siirrosta aiheutuvat kantaverkkomaksut ovat huomattavasti nousseet; kantaverkkomaksuissa on kolmen vuoden aikana tapahtunut noin 70 prosentin korotus. Helen Sähköverkko Oy:n asiakkaan maksamiin siirtohintoihin tästä on aiheutunut kuuden prosentin kustannusnousuvaikutus.

Tyypillisen kerrostaloasukkaan, jonka vuosikäyttö on 2 000 kWh, sähkön siirtokustannukset laskevat lähes viisi euroa vuodessa. Alennuksen jälkeen tyypillisen kerrostaloasukkaan sähkön siirtokustannukset ovat noin 124 euroa vuodessa.

Tyypillisen sähkölämmittäjän, jonka vuosikäyttö on 18 000 kWh, sähkön siirtokustannukset laskevat noin 35 euroa vuodessa. Alennuksen jälkeen tyypillisen sähkölämmittäjän sähkön siirtokustannukset ovat noin 624 euroa vuodessa.

Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti

Helen Sähköverkko Oy investoi vuosittain 40–50 miljoonaa euroa Helsingin alueen sähköverkon kehittämiseen, mikä on runsas kolmasosa asiakkaiden maksamista siirtomaksuista. Investointeja tarvitaan kasvavan kaupungin sähkön jakelun tarpeisiin ja olemassa olevan sähköverkon uudistamiseen. Niillä myös varmistetaan hyvä sähkönjakelun toimitusvarmuus. Sähkönjakeluverkko on Helsingissä lähes kokonaan kaapeloitu ja tämän ansiosta pääkaupungin sähköverkko on säävarma. Kaapelit ovat kuitenkin alttiina katualueen kaivutöistä aiheutuville vaurioille. Sähköverkon automaatiotason nostoon investoimalla voidaan vähentää kaivuvahingoista aiheutuvien sähkönjakelukeskeytysten määrää ja kestoa. Sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto. Helen Sähköverkko Oy harjoittaa sähköverkkotoimintaa Helsingin verkkoalueella. Yhtiö kuuluu Helsingin kaupungin omistamaan Helsingin Energia -konserniin.