Nyhet / 25.11.2013

Elöverföringspriserna sjunker i Helsingfors

Helen Elnät Ab sänker elöverföringspriserna 1.1.2014 med i medeltal cirka fem procent. Senast sänktes överföringspriserna i oktober för ett år sedan.

Sänkningen av överföringspriserna i Helsingfors är möjlig eftersom marknadsräntorna är mycket låga, vilket minskat nätbolagets kapitalkostnader. Överföringspriserna sänks trots att stamnätsavgifterna för elöverföringen i riksnätet har stigit betydligt; stamnätsavgifterna har höjts med cirka 70 procent på tre år. Detta har medfört en kostnadshöjande effekt på sex procent i de överföringspriser som Helen Elnät Ab:s kunder betalar.

För en typisk lägenhetskund med en årsförbrukning på 2 000 kWh sjunker elöverföringskostnaderna med nästan fem euro per år. Efter sänkningen är elöverföringskostnaderna för en typisk lägenhetskund cirka 124 euro per år.

För en typisk elvärmekund med en årsförbrukning på 18 000 kWh sjunker elöverföringskostnaderna med cirka 35 euro per år. Efter sänkningen är elöverföringskostnaderna för en typisk elvärmekund cirka 624 euro per år.

Vi utvecklar elnätet fortlöpande

Helen Elnät Ab investerar årligen 40–50 miljoner euro i utveckling av elnätet i Helsingfors, vilket är en dryg tredjedel av de överföringsavgifter kunderna betalar. Investeringarna behövs för att tillgodose den växande stadens eldistributionsbehov och förnya det befintliga elnätet. Genom investeringarna tryggas också god elleveranssäkerhet.

Eldistributionsnätet i Helsingfors består nästan helt av jordkabel och tack vare detta är elnätet i huvudstaden väderbeständigt. Kablarna kan emellertid skadas i samband med gatuarbeten när marken grävs upp.  Genom investeringar som ökar automationsnivån i elnätet blir strömavbrotten som orsakas av skador i samband med grävning både färre och kortvarigare. Skäligheten i prissättningen av elöverföringen övervakas av Energimarknadsverket. Helen Elnät Ab bedriver elnätsverksamhet i Helsingfors. Bolaget ingår i Helsingfors Energi-koncernen som ägs av Helsingfors stad.