Uutinen / 27.6.2013

Suomalaiset energiayhtiöt ostivat merkittävän osuuden ruotsalaista vesivoimaa

EPV Energia Oy, Helsingin Energia ja Kymppivoima Oy ovat ostaneet DONG Energy Wind Power Holding A/S:ltä osan yhdestä Ruotsin merkittävimmistä vesivoimavarannoista. 

Kaupassa sovittiin osuudesta Keski-Ruotsissa Indalsälven-joessa sijaitsevien seitsemän vesivoimalaitoksen tuotantoon 1.7.2013 alkaen. Kaupan arvo on 605 miljoonaa euroa.

Tanskalainen energiayhtiö DONG Energy Wind Power Holding A/S myi EPV Energian, Helsingin Energian ja Kymppivoiman muodostamalle konsortiolle 25,7 prosentin osuutensa Kraftgården Ab:n osakkeista. Kraftgården Ab:n omistamat vesivoimalaitokset sijaitsevat Ruotsin merkittävimpiin vesivoimavarantoihin kuuluvassa Indalsälvenissä. Kaupan kohteena oli 161 MW tuotantotehoa, joka vastaa 862 GWh keskimääräistä vuosituotantoa.

EPV Energia, Helsingin Energia ja Kymppivoima ovat perustaneet vesivoimaomistusta varten uuden erillisen hankeyhtiön Voimapihan. Kaikki kolme konsortiojäsentä ovat hankeyhtiössä mukana tasaosuuksin.

- Vesivoima on arvokas energiantuotantomuoto ja suuren mittakaavan vesivoimaa on harvoin tarjolla ostettavaksi. EPV Energia pyrkii järjestelmällisesti kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa, joten on luonnollista olla mukana tämän kokoluokan hankkeessa, joka tarjoaa suoran omistuksen päästöttömään vesivoimaan, kertoo EPV Energian toimitusjohtaja Rami Vuola.

Energiayhtiöille ruotsalainen vesivoimaomistus oli mielenkiintoinen kauppakohde, sillä Indalsälven on Ruotsin kolmanneksi tärkein vesivoimaa tuottava joki.

- Tämä ratkaisu on meille taloudellisesti perusteltu ja kasvattaa vesivoimatuotantomme määrää yli 50 prosentilla. Vesivoimatuotannon lisääminen tukee strategiaamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Säätökykyisen vesivoiman kasvu luo parempia mahdollisuuksia myös muun uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkosähkön lisäämiselle tulevaisuudessa, sanoo Helsingin Energian toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Vesivoimalaitokset ovat teknisesti hyväkuntoiset ja niillä on pitkä historia luotettavasta toiminnasta sekä erinomaisesta kannattavuudesta. Viime vuosina sähköntuotanto on ollut jopa pidemmän aikavälin sähköntuotantokeskiarvoa suurempaa.

- Vesivoima on yksi pohjoismaisten sähkömarkkinoiden tukipilareista. Vesivoiman lisääminen parantaa Kymppivoiman kykyä vastata sähkömarkkinoiden tuleviin epävarmuustekijöihin. Vesivoiman arvo päästöttömänä säätökykyisenä tuotantomuotona tulee kasvamaan uusiutuvan tuotannon tavoitteiden tuodessa enenevässä määrin säätökyvytöntä tuotantoa markkinoille, sanoo Kymppivoiman toimitusjohtaja Anders Renvall.

Faktat

  • DONG Energy Wind Power Holding A/S myy omistamansa 25,7 prosentin osuuden Kraftgården Ab:n osakkeista EPV Energian, Helsingin Energian ja Kymppivoiman tasaosuuksin omistamalle Voimapihalle.
  • Loput osakkeista omistaa Kraftgården Ab:n pääomistaja Vattenfall Vattenkraft Ab.
  • Kraftgården omistaa kokonaan Keski-Ruotsissa Indalsälven-joessa vesivoimaa tuottavan Vattenfall Indalsälven Ab:n (”VIAB”), joka operoi yhteensä seitsemää suurta vesivoimalaitosta.
  • Kraftgårdenin omistamien seitsemän voimalaitoksen kokonaisteho on 626 MW ja niiden vuosituotanto on 3 358 GWh.
  • Kaupan kohteena oleva tuotantovolyymi on normaalivesivuonna 862 GWh ja osuus tuotantotehosta 161 MW.
  • Suomen vuotuinen vesivoiman tuotanto on normaalivuonna noin 13 TWh. Kaupan kohteena oleva osuus vastaa noin seitsemää prosenttia Suomen vesivoimatuotannosta.
  • Indalsälven on Ruotsin kolmanneksi tärkein vesivoimaa tuottava joki. Kaiken kaikkiaan Indalsälvenissä toimii 24 vesivoimalaitosta, joiden yhteistuotanto on 9,6 TWh.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Yritykset