Uutinen / 9.6.2014

Aurinkoenergiaa kaukolämpöasiakkaille

Kaupungeissa ja kerrostaloissa järkevä rakentaminen voidaan yhdistää älykkääseen kaupunkienergiaan. Ikkunoiden avulla aurinkoenergiaa voidaan talvikaudella käyttää lämmitykseen.

Tiivis kaupunkirakenne tuo uusia mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen, energiavirtojen kierrättämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Keväällä käynnistyneen tutkimushankkeen, SunZEB – Plusenergiaa kaupungissa, tavoitteena on luoda kaukolämmitetyn ja –jäähdytetyn alueen optimaalinen energiaratkaisu. Rakennuksen oman energiankäytön lisäksi siinä huomioidaan uusien ja saneerattavien rakennusten innovatiivinen energian takaisinkierrätys ja uudelleenkäyttö. Jäähdytetty rakennus ei käytä jäähdytysenergiaa negatiivisessa mielessä, vaan se toimii uusiutuvan energian lähteenä.

- Lisäämällä yhdistettyyn kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmään uudenlaisen rakentamisen tuomat hyödyt ja tarkastelemalla energiakiertoa kokonaisuutena, saamme aikaan uraauurtavan, puhtaan teknologian eli cleantechin ytimessä oleva ratkaisun, jolle on kansainvälistä kysyntää, uskoo kehityspäällikkö Jouni Kivirinne Helsingin Energiasta. Helsingin energiajärjestelmässä hyödynnetään jo nyt erittäin tehokkaasti uusiutuvia energialähteitä: biomassaa, merivettä ja auringon lämpöä. Lämpimän kesäviikon aikana kaukojäähdytyksen avulla voidaan tuottaa aurinkolämpöä jopa 1000 MWh. Määrä vastaa  25 000 ihmisen yhden viikon lämpimän veden tarvetta.

Cleantechillä lisäarvoa asiakkaille

SunZEB-rakennuksessa ikkunoiden ominaisuudet ja koko sekä talotekniikka suunnitellaan siten, että arkkitehtuuri ja sisäolosuhteet ovat parhaat mahdolliset valoisuuden ja sisäilman kannalta. Ikkunat mitoitetaan siten, että aurinkoenergiaa voidaan käyttää rakennuksen lämmitykseen talvikaudella mahdollisimman paljon. Kesäaikaan, tarvittavan jäähdytyksen avulla tuotetaan uusiutuvaa aurinkoenergiaa kaukolämpöjärjestelmään.

- Jo nyt on nähtävissä, että kyseessä on ratkaisu, jolla on täydet mahdollisuudet päästä tilanteeseen, jossa kaukojäähdytetystä kiinteistöstä saadaan kesäaikaan aurinkoenergiaa yli oman tarpeen. Kaukojäähdytettyjen rakennusten avulla tuotetaan uusiutuvaa aurinkoenergiaa tiiviissä kaupunkirakenteessa ilman erillisiä aurinkolämpökeräimiä. Se on merkittävä tekijä joka ei voi olla näkymättä ympäristösertifioinneissa ja kiinteistöjen arvossa, Jouni Kivirinne toteaa. Tutkimushanke etenee monialaisissa asiantuntijaryhmissä ja tuloksia saadaan ensi syksyn aikana. Lisätiedot: Jouni Kivirinne, kehityspäällikkö, Helsingin Energia, puh. 040 3341868

SunZEB – Plusenergiaa kaupungissa –hankkeessa ovat mukana: Rakennustuoteteollisuus ry Kiinteistöliitto Skaala Oy Uponor Oy Projectus Team Oy Energiateollisuus ry Turku Energia Oy Tampereen kaukolämpö Oy Hyvinkään lämpövoima Oy Ympäristöministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö RAKLI ry FiGBC ry VTT Aalto-yliopisto Arkkitehtituuritoimisto Kimmo Lylykangas

Lue lisää aiheesta

Aurinkoenergia