Nyhet / 10.6.2014

Solenergi för fjärrvärmekunder

I städer och flervåningshus kan klokt byggande kombineras med intelligent stadsenergi. Med hjälp av fönstren kan solenergi användas för uppvärmning under vinterperioden.

En tät stadsstruktur skapar nya möjligheter att öka användningen av förnybar energi, recirkulera energiflödena och minska utsläppen. Forskningsprojektet SunZEB – Plusenergiaa kaupungissa (Plusenergi i staden) som startade i våras har till syfte att skapa en optimal energilösning för områden med fjärrvärme och fjärrkyla. I lösningen beaktas dels byggnadens egen energianvändning, dels innovativ recirkulering och återanvändning av energi i nya byggnader och byggnader som saneras. En kyld byggnad använder inte kylenergi i negativ bemärkelse, utan fungerar som källa till förnybar energi.

- Genom att förena det kombinerade fjärrvärme-/fjärrkylasystemet med fördelarna med ett nytt sätt att bygga och dessutom se på energins kretslopp som helhet skapar vi en banbrytande cleantech-lösning som det finns internationell efterfrågan på, tror utvecklingschef Jouni Kivirinne på Helsingfors Energi.

Inom energisystemet i Helsingfors utnyttjas redan nu förnybara energikällor ytterst effektivt: biomassa, havsvatten och solvärme. Under en varm sommarvecka kan ända upp till 1 000 MWh solvärme produceras med hjälp av fjärrkyla. Mängden motsvarar 25 000 personers veckobehov av tappvarmvatten.

Cleantech ger kunden mervärde

I en SunZEB-byggnad planeras fönstrens egenskaper och storlek samt installationstekniken så att arkitekturen och inomhusförhållandena är optimala med tanke på ljusinsläpp och inomhusluft. Fönstren dimensioneras så att solenergi kan användas i så stor utsträckning som möjligt för att värma byggnaden vintertid. Sommartid produceras förnybar solenergi till fjärrvärmesystemet med hjälp av den kylning som behövs i byggnaden. - Redan nu kan man se att den här lösningen har alla möjligheter att nå en situation där en fjärrkyld fastighet sommartid ger solenergi utöver det egna behovet. Med hjälp av fjärrkylda byggnader kan förnybar solenergi produceras i en tät stadsstruktur utan separata solvärmefångare. Det är en betydande faktor som med nödvändighet måste synas i miljöcertifieringar och i fastigheternas värde, konstaterar Jouni Kivirinne. Forskningsprojektet går vidare i mångdisciplinära expertgrupper och resultat väntas i höst.

I projektet SunZEB – Plusenergiaa kaupungissa medverkar:

Byggproduktindustrin rf Fastighetsförbundet Skaala Oy Uponor Oy Projectus Team Oy Finsk Energiindustri rf Åbo Energi Ab Tampereen kaukolämpö Oy Hyvinkään lämpövoima Oy Miljöministeriet Arbets- och näringsministeriet RAKLI ry FiGBC ry VTT Aalto-universitetet Arkkitehtituuritoimisto Kimmo Lylykangas

Läs mer om ämnet

Solenergi