Uutinen / 10.3.2014

Biopolttoaineiden käyttöä voidaan Helsingissä lisätä

Helsingin Energia suunnittelee biopolttoaineiden käytön lisäämistä energiantuotannossaan osana Kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Ympäristövaikutuksiltaan suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia, arvioidaan tänään nähtäville asetetussa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Sekä Vuosaareen suunniteltu uusi monipolttoainevoimalaitos että suunnitelma pelletin osuuden nostamisesta 40 prosenttiin Hanasaaren ja Salmisaaren kivihiilivoimalaitoksilla ovat arviointiselostuksen mukaan ympäristöllisesti toteuttamiskelpoisia. Sama koskee vertailuvaihtoehtona arvioitua tilannetta, jossa Hanasaaressa ja Salmisaaressa käytetään pellettiä 5 - 10 prosenttia ja tehdään teollisuuspäästöjä ohjaavan IE-direktiivin vaatimat toimenpiteet.

Kaikilla hankevaihtoehdoilla on selostustekstin mukaan ympäristövaikutuksia. Vaihtoehdot eroavat toisistaan usean vaikutuksen suhteen. Jokainen vaihtoehto edellyttää haitallisten vaikutusten lieventämiskeinojen tarkempaa suunnittelua ja käyttöönottoa.


Selostuksessa arvioidaan, että merkittävimpiä haitallisia ympäristövaikutuksia aiheutuu, jos Vuosaaren uuden voimalaitoksen edellyttämä kivihiilen käyttövarasto sijoitetaan junaradan koillispuolelle. Biopolttoaineiden käytön lisääminen Hanasaaressa vaikuttaisi kohtalaisen merkittävästi Hanasaaren eteläkärkeen suunnitellun asuin- ja työpaikka-alueen toteuttamiseen. Hanasaaren voimalaitoksen nykyisellä ja tulevalla käytöllä on myös merkittävä vaikutus Kruununvuoren sillan toteutettavuuteen välillä Kruununhaka-Sompasaari.

Palaute ja keskustelutilaisuus

Selostusta voi kommentoida yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELY-keskukselle 10.3.-8.5.2014. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan selostuksesta omaa lausuntoaan.
Yleisötilaisuus aiheesta järjestetään 27.3.2014 klo 18 Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa, Kansakoulukatu 3, Helsinki.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on luettavissa verkossa: http://www.ymparisto.fi/helenbioYVA

Päätös kehitysohjelman suunnasta vuonna 2015

Päätöksen siitä, millä tavalla energiantuotantoa Helsingissä kehitetään, tekee Helsingin kaupunginvaltuusto ensi vuonna. Eri vaihtoehtojen aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointi tuottaa tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Lisätiedot:
Helsingin Energia, johtava asiantuntija Ilkka Toivokoski, ilkka.toivokoski@helen.fi, puh. 050 559 2728
Ramboll Oy, johtava asiantuntija Joonas Hokkanen, joonas.hokkanen@ramboll.fi, puh. 0400 355 260
Uutta voimaa –blogi seuraa Helsingin Energian kehitysohjelman toteutusta, 

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Hiilineutraalisuus