Uutinen / 25.2.2014

Helen-konsernin tilinpäätös 2013: hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa

Helen-konserni saavutti hyvän tuloksen. Liikevaihdon laskusta huolimatta liikevoitto säilyi hyvällä tasolla. Päästöttömien energianlähteiden osuus kasvoi vuoden aikana, kun Helsingin Energia osti merkittävän osuuden ruotsalaista vesivoimaa. Hiilidioksidipäästöt laskivat viisi prosenttia. 

Helen-konsernin liikevaihto vuonna 2013 laski 19 milj. euroa ja oli 878 milj. euroa. Konsernin liikevoitto oli 239 milj. euroa (236 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli 27 %. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 227 milj. euroa (222 milj. euroa).

Helsingin Energia tuottaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä Helsingissä sijaitsevilla voimalaitoksilla ja omistamiensa voimaosuuksien kautta. Helsingin alueen voimalaitoksissa tuotetun energiatehokkaan yhteistuotannon osuus hankitusta sähköstä oli 68 % ja tuotetusta lämmöstä 87 %. Päästöttömien tuotantomuotojen osuus Helsingin Energian sähkön kokonaishankinnasta lisääntyi vuoden aikana Ruotsista ostetun vesivoimakapasiteetin myötä. Vesivoiman osuus Helsingin Energian sähkön kokonaishankinnasta oli yli yhdeksän prosenttia, 660 GWh. Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat noin viisi prosenttia, noin 150 000 tonnia, ja ne olivat noin 3,3 miljoonaa tonnia.

Helsingin Energian sähkön kokonaismyynti, 7,5 TWh, toteutui edellisvuoden tasolla. Keskimääräistä lämpimämpi vuosi laski kaukolämmön tuotannon määrää. Kaukolämmön myynti vuonna 2013 oli 6,4 TWh, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatehokkaan, muun muassa kylmää merivettä hyödyntävän kaukojäähdytyksen tuotanto jatkoi kasvuaan. Kaukojäähdytystä tuotettiin 116 GWh, joka on 34 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Investoinneilla energiatehokkuutta ja päästövähennyksiä

Helsingin Energian kehitysohjelmaan ”Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta” liittyvät mittavat investoinnit uusiutuvien energialähteiden käyttöön olivat vuoden 2013 aikana suunnitteluvaiheessa, eivätkä vielä kasvattaneet investointikokonaisuutta.  

Helen-konsernin vuoden 2013 investoinnit olivat 108 milj. euroa (130 milj. euroa). Helsingin Energian voimalaitoksilla toteutettiin useita tuotantotehoa ja energiatehokkuutta parantavia modernisointeja. Lämpökeskuksia uudistettiin entistä vähäpäästöisemmiksi. Helen Sähköverkko Oy:n sähkön toimitusvarmuutta parantavat investoinnit olivat yhteensä 37,5 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Pekka Manninen: investoinnit kasvavat vuodesta 2014 lähtien

- Helen-konsernin tulos säilyi hyvänä, vaikka taloustilanne Euroopassa vaikuttaa myös Suomeen. Sähkömarkkinoiden, polttoaineiden hintakehityksen ja päästökaupan kustannusvaikutusten ennakointi sisältää edelleen merkittävää epävarmuutta. Kehitysohjelmamme ”Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta” toteutuksen myötä vuodesta 2014 alkaen investointitasomme nousee voimakkaasti, mikä osaltaan heikentää tuloskehitystämme, sanoo Helsingin Energian toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Vuosikertomus verkossa

Helen-konsernin vuosikertomus on julkaistu osoitteessa helen.fi/vuosikertomus

Lue lisää aiheesta

Yritykset Yritykset