Uutinen / 2.12.2014

Helsingissä Euroopan edullisin sähkön hinta

Helsinki pärjää hyvin kansainvälisessä hintavertailussa sähkön hinnoissa. Sekä myynti- että siirtohinnat ovat erittäin kilpailukykyisiä.

VaasaETT:n koordinoimassa tutkimuksessa seurataan kuukausittain Euroopan kaupunkien sähkön hintaa. Marraskuun alkuun päivätyssä seurannassa Helsingin sähkön hinta sijoittuu alimmalle tasolle. Tutkimuksen mukaan asiakkaan kilowattitunnista maksama hinta vaihtelee jopa 152 % asuinpaikasta riippuen.

Helsingin jälkeen edullisimpia ovat Tukholma ja Belgrad. Kalleimmat kaupungit ovat Berliini ja Lissabon. Euroopan maiden keskiarvohinta on tutkimuksen mukaan 19,94 c/kWh, Helsingin sähkönhinta on selkeästi keskiarvoa alempi, 11,15 c/kWh. Indeksi seuraa 23 Euroopan maan sähkönhintoja.

Yleisesti ottaen tulokset osoittavat, että sähkön markkinahinta muodostaa noin puolet asiakkaan maksamasta hinnasta, toisen puolen muodostavat siirtohinnat, energiaverot ja alv. Sähkönhintavertailussa on eliminoitu maiden välisten hintatasoerojen vaikutus.

Helsingissä edulliseen sähkön hintaan vaikuttaa omalta osaltaan merkittävästi siirtohinta. Se on tutkimuksen mukaan Helsingissä Euroopan pääkaupunkien alhaisin.

- On hienoa, että sijoitumme parhaalle sijalle tässä Euroopan pääkaupunkien välisessä sähkön hintavertailussa, vaikka tavoitteemme ei keskity pelkästään hintaan vaan kokonaisedullisuuteen, toteaa sähkömarkkinat-liiketoiminnon johtaja Jukka Niemi.

- Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme lisäpalveluja, joiden tuottama hyöty on heille suurempi kuin palvelun tarjoamisesta syntyvä kustannus. Esimerkiksi sähkön tuntitasoinen mittaus on jo mahdollistanut energiankäytön raportointijärjestelmän, jolla asiakas voi tunnistaa energiankäytön suuruuden tuntitasolla, asettaa tavoitteita oman energiakäyttönsä tehostamiselle ja myös helposti seurata tavoitteidensa toteutumista. 

Lähde: HEPI by Energie Control Austria, MEKH and VaasaETT