Nyhet / 4.12.2014

Helsingfors har Europas förmånligaste elpris

Helsingfors står sig bra i en internationell elprisjämförelse. Både försäljnings- och överföringspriserna är mycket konkurrenskraftiga.

Elpriset i europeiska städer följs månatligen i en undersökning som samordnas av VaasaETT. I rapporten från början av november är elprisnivån lägst i Helsingfors. Enligt rapporten kan priset som kunden betalar för en kilowattimme variera med hela 152 % beroende på boningsort. Näst Helsingfors är Stockholm och Belgrad förmånligast. De dyraste städerna är Berlin och Lissabon. Enligt undersökningen är medelpriset i Europa 19,94 c/kWh, i Helsingfors är elpriset 11,15 c/kWh, vilket är klart under medelvärdet. Indexet följer elpriserna i 23 europeiska länder.

 

Allmänt taget visar resultaten att marknadspriset på el utgör omkring hälften av det pris kunden betalar, medan överföringspriser, energiskatter och moms utgör den andra hälften.

 

I elprisjämförelsen har prisnivåskillnaden mellan olika länder eliminerats. I Helsingfors är överföringspriset en viktig bidragande faktor till det förmånliga elpriset. Enligt undersökningen har Helsingfors det lägsta överföringspriset bland de europeiska huvudstäderna. - Det är glädjande att vi ligger i topp i den här elprisjämförelsen mellan europeiska huvudstäder, även om vi inte bara fokuserar på priset utan på god totalekonomi, säger Jukka Niemi, direktör för affärsområdet Elmarknaden.

- Vårt mål är att erbjuda våra kunder tilläggstjänster som ger dem större nytta än det kostar att erbjuda tjänsten. Till exempel har den timvisa mätningen av el redan gett möjlighet till ett rapporteringssystem där kunden kan se sin energiförbrukning på timnivå, sätta upp mål för att effektivisera sin energiförbrukning och också lätt hålla koll på hur målen nås.

Källa: HEPI by Energie Control Austria, MEKH and VaasaETT