Uutinen / 13.6.2014

Helsingissä vähemmän sähkökatkoja

Helsinkiläinen sähkönkäyttäjä koki vuonna 2013 vain noin kolmen minuutin sähkökatkon. Sähkökatkot ovat selvästi lyhyempiä kaupungeissa kuin haja-asutusalueilla.

Energiateollisuus ry:n julkaiseman tuoreen keskeytystilaston mukaan sähkönjakelu oli vuonna 2013 keskeytyneenä keskimäärin noin 4 tuntia sähkönkäyttäjää kohden. Myrskyjen seurauksena aiheutui vahinkoa erityisesti haja-asutusalueen ilmajohtoverkoille.


- Helsingissä on varsin erilainen tilanne muuhun Suomeen verrattuna, kertoo Helen Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Risto Harjanne. – Meillä jakeluverkon kaapelointiaste on noin 98 % eli selvästi muuta maata korkeampi. Helsingin sähköverkon rakentamisessa on myös huomioitu nopeat varasyöttöyhteydet, jolloin häiriön vaikuttavuutta voidaan minimoida. Myös sähköverkon automaatioasteen kasvattamiseen on panostettu.

Kaivuvauriot yleisin syy jakelukeskeytyksiin

Helsingissä asiakkaille eniten sähkökatkoja, 20 – 50 kertaa vuodessa, aiheutuu keskijännitekaapeleista, joita vaurioittavat erityisesti varomaton maankaivu. 110 kV:n siirtojohdoilla ilmenee muutamia luonnonilmiöiden, esimerkiksi tuulen, salamoiden tai lintujen, aiheuttamia vikoja vuosittain, mutta nämä eivät yleensä aiheuta keskeytystä sähkönjakeluun. Laiteviat sähköasemilla ovat melko harvinaisia, mutta keskimäärin kerran viidessä vuodessa niistäkin saattaa aiheutua jakeluhäiriö.

Helsingin sähköverkko kansainvälisen vertailun kärjessä

Helen Sähköverkko Oy menestyi tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksessa (International Distribution Benchmarking Consortium) parhaiten sähkönjakelun laadussa ja luotettavuudessa. Helsingin jakeluverkon automaatiotaso oli vertailun korkein, ja muuntamoautomaation hyödyntämisessä Helsinki on kansainvälisestikin edelläkävijä.