Nyhet / 17.6.2014

Mindre elavbrott i Helsingfors än i resten av landet

År 2013 drabbades en elanvändare i Helsingfors av elavbrott i bara cirka tre minuter. Elavbrotten är klart kortare i städerna än i glesbygden.

Enligt färsk avbrottsstatistik som Finsk Energiindustri rf publicerat var eldistributionen år 2013 i medeltal avbruten cirka 4 timmar per elanvändare. Stormar orsakade skador i synnerhet på luftledningsnät i glesbygden.

– I Helsingfors är läget ett helt annat än i övriga delar av Finland, säger VD Risto Harjanne på Helen Elnät Ab.  – Här består cirka 98 % av distributionsnätet av jordkabel, vilket är betydligt mer än i resten av landet. Vid byggandet av elnät i Helsingfors har man också byggt snabba reservmatningsförbindelser för att kunna minimera det område som påverkas vid en störning. Man har också satsat på att höja automationsgraden i elnätet.

Grävskador vanligaste orsaken till avbrott i distributionen

I Helsingfors orsakas de flesta elavbrotten, 20–50 per år, av skador på mellanspänningskablar, framför allt i samband med oförsiktiga grävarbeten. I 110 kV överföringsledningarna uppkommer årligen några fel på grund av naturfenomen som t.ex. hård vind, blixtar eller fåglar, men dessa fel leder vanligen inte till avbrott i eldistributionen. Fel i anordningar på elstationer är relativt sällsynta, men i medeltal en gång på fem år kan en distributionsstörning också orsakas av ett sådant fel.

Elnätet i Helsingfors bland de bästa i internationell jämförelse

I en färsk internationell jämförelse (International Distribution Benchmarking Consortium) placerade sig Helen Elnät Ab bäst i fråga om eldistributionens kvalitet och tillförlitlighet. Distributionsnätet i Helsingfors hade den högsta automationsnivån i jämförelsen, och Helsingfors är även internationellt en föregångare i fråga om att utnyttja automation i nätstationer.