Uutinen / 3.2.2014

Kaukolämmön ja sähkön siirron asiakkaat tyytyväisiä toimintaan

Helsingin Energian kaukolämmön ja Helen Sähköverkko Oy:n sähkönsiirrosta saamat yleisarvosanat nousivat.

Tutkimustoimisto IROResearch Oy:n toteuttamassa energiayhtiöiden asiakastyytyväisyyskyselyssä Helsingin Energian kaukolämmön kokonaisarvosana oli  3,87 asteikolla 1-5 (toimialan keskiarvo 3,69) ja Helen Sähköverkko Oy:n kokonaisarvosana 3,82 (toimialan keskiarvo 3,55)

Kaukolämmön asiakkaat arvostavat hyvää hinta-laatu-suhdetta

Helsingin Energian kaukolämmön saamat arviot lämmönjakelun häiriöttömyydestä ja lämmönjakelun tasaisuudesta säilyivät edelleen erittäin korkealla tasolla (asteikolla 1-5 lämmönjakelun häiriöttömyys 4,31, lämmönjakelun tasaisuus 4,24).

Toimialaan keskiarvoon verrattuna Helsingin Energian kaukolämpöasiakkaat antavat kaukolämmön hinta-laatu-suhteelle huomattavasti paremman arvion: 3,5 asteikolla 1-5 toimialan keskiarvon ollessa 3,24.

Tulokset nousivat lähes kaikilla osa-alueilla. Erityisen korkeat arviot Helsingin Energian kaukolämpö sai laskutuksen luotettavuudesta (4,15) ja joustavuudesta (3,97) sekä tiedottamisen luotettavuudesta (3,97) sekä asiantuntevasta neuvontapalvelusta (3,89).

Tutkimuksessa kysytyistä yleisistä ja imagoväittämistä Helsingin Energian kaukolämpöön liitettiin toimialan keskiarvoa enemmän erityisesti väittämät kilpailukykyinen (ero alan keskiarvoon +0,22), luotettava (+0,19) energiatehokas (+0,18) ja tulevaisuuden lämmitysmuoto (+0,14).

Sähkönsiirron asiakkaat erittäin tyytyväisiä sähkönjakelun häiriöttömyyteen

Sähkönjakelusta Helsingin alueella vastaavan Helen Sähköverkko Oy:n asiakkaiden tyytyväisyys sähkönjakelun häiriöttömyyteen oli noussut entisestään ja oli erittäin korkea: 4,54 asteikolla 1-5, kun toimialan keskiarvo oli 3,94. Myös vikojen korjaamisnopeutta arvioitiin huomattavasti alan keskiarvoa paremmin (Helen Sähköverkko Oy 3,83, toimialan keskiarvo 3,47).

Helen Sähköverkko Oy:n asiakkaat antoivat hyviä arvioita sähkönsiirtolaskutuksen luotettavuudesta (3,98) sekä tiedotuksen luotettavuudesta (3,86).

Tutkituista imagotekijöistä Helen Sähköverkko Oy sai hyvät, toimialan keskiarvon selkeästi ylittävät arviot mm. luotettavuudesta (4,01 vrt. 3,75) ja nykyaikaisuudesta (3,64 vrt. 3,58).

Lue lisää aiheesta

Lämpö Yritykset Yritykset