Uutinen / 14.1.2014

Neljä stipendiä Itämeren ympäristötutkimuksiin

Helsingin Energian 100-vuotisjuhlarahastosta on myönnetty neljä stipendiä Itämeren ympäristötutkimuksiin. Hankkeilla tuetaan sekä Itämeren jätevesipäästöjen tutkimusta että merialuesuunnittelutyökalun kehittämistä Itämeren suojeluun.

Helsingin Energia on mukana rahoittamassa Helsingin yliopiston monitieteistä ”Yhdyskuntien jätevesipäästöt Itämereen: jätevesipuhdistamojen ohijuoksutukset” –hanketta. Sen tavoitteena on tukea jätevesien ohijuoksutusten aiheuttamien ongelmien tutkimusta rahoittamalla kolmea toisiinsa linkittyvää pro gradu –työtä. Opinnäytetyöt tarkastelevat yhdyskuntien jätevesien ohijuoksutuksia keskittymällä tutkimaan Helsingin rannikkovesien kannalta tärkeimpiä kuormittajia, jotka ovat Viikinmäen jätevedenpuhdistamo ja Vantaanjoen yläjuoksun kuntien jätevedenpuhdistamot.

Monitieteinen graduprojekti saa yhteensä 11 000 euroa: jokainen lopputyöntekijä saa oman 3 000 euron stipendin, yhdyskuntajätevesien biologista hajoamista selvittävälle lopputyölle myönnettiin lisäksi 2 000 euroa laboratoriokustannusten kattamiseen.


Stipdendien saajat ovat:
• Jätevesien ohijuoksutusten politisoituminen, tekijä Milja Heikkinen
• Jätevedenpuhdistuksen kustannustehokas ylivuotohallinta, tekijä Tyyra Linko
• Yhdyskuntajätevesien DOM-kuorma ja sen biologinen hajoaminen Suomenlahdella, tekijä Pietu Pankkonen.

Lisäksi juhlarahastosta myönnetään 3 000 euron stipendi tutkimukselle, joka on osa TOPCONS-hanketta. TOPCONS on suomalais-venäläinen yhteishanke, jossa kehitetään uutta karttapohjaista työkalua merialueiden kestävän käytön suunnitteluun. Hankkeeseen kuuluvassa pPro gradu -työssä arvioidaan, millaisia vaikutuksia öljykuljetuksilla sekä merituulivoimalla olisi merenpohjan biodiversiteettiin, kalojen kutualueisiin ja tärkeisiin lintualueisiin. Stipendin saaja on Aino Helle.
Helsingin Energian ympäristöinvestoinnit ovat vuositasolla useita miljoonia euroja ja ne kohdistuvat pääosin ilmanlaatuun ja energiatehokkuuteen.

– Oman ympäristötoiminnan kehittämisen lisäksi haluamme toimia tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja opiskelijoiden kanssa ympäristönsuojelun edistämiseksi kokonaisvaltaisesti, kertoo ympäristöjohtaja Maiju Westergren Helsingin Energiasta. - Itämeri-stipendit ovat tästä hyvä esimerkki. Nyt rahoitettavissa opinnäytetöissä tarkastellaan yhtä aihealuetta useasta näkökulmasta, monitieteisesti, jolloin saadaan laajempi näkemys ilmiön selittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Tähän mekin pyrimme omassa ympäristötyössämme.

Helsingin Energian satavuotisjuhlarahaston tarkoituksena on edistää tutkimusta Suomenlahdella. Juhlarahasto sai alkunsa vuonna 2009, kun Helsingin Energia sijoitti  Helsingin yliopiston rahastojen yhteyteen perustettuun nimikkorahastoonsa 100 000 euroa sekä ohjasi myös sille osoitetut 100-vuotisjuhlamuistamiset juhlarahastoon.


Lisätiedot:
ympäristöjohtaja Maiju Westergren, Helsingin Energia, puh. 0400 276660

 

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Yritykset