Uutinen / 21.10.2014

Osavuosikatsaus: Kannattavuus hyvällä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta

Helen-konsernin liikevaihto 1.1.–30.9.2014 oli 564 (635) milj. euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 126 (153) milj. euroa

Liikevaihto pieneni edellisvuodesta 71 milj. euroa johtuen poikkeuksellisen lämpimästä alkuvuodesta sekä sähkömarkkinakehityksestä. Konsernin kannattavuus säilyi hyvänä huolimatta lievästä heikentymisestä edellisvuoteen verrattuna. Konsernin omavaraisuusaste oli 56 (56) %.
Helen-konsernin tulos tulee tänä vuonna säilymään kohtuullisen hyvänä, vaikka laskua edellisvuodesta voidaan ennustaa. Loppuvuoden kasvunäkymä riippuu Euroopan ja kotimaan talouskehityksestä. Sähkömarkkinoiden ja polttoaineiden hintakehityksen sekä päästökaupan kustannusvaikutusten ennakoiminen sisältää merkittävää epävarmuutta.

Energianmyynnissä lievää laskua

Kaukolämmön myyntitulot alenivat 7 % ja sähkön myyntitulot 17 % edellisvuodesta. Kaukolämmön energiamäärä pieneni 5 % ja sähkön myynnin energiamäärä pieneni 7 %. Sähkön siirto Helsingissä pieneni 1 %.

Investointeja uusiutuvaan energiaan

Konsernin suunnitellut investoinnit vuonna 2014 tulevat olemaan 130 milj. euroa. Vuoden 2014 aikana jatketaan Helsingin Energian kehitysohjelman ”Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta” toteuttamista sekä EU:n teollisuuspäästödirektiivin edellyttämien investointien valmistelua. Muut investoinnit liittyvät pääasiassa normaaliin tuotanto-, siirto- ja kaukolämpötoimintaan sekä tunneli- ja kaukojäähdytysverkoston laajentamiseen ja perusparannuksiin.

Helsingin Energia yhtiöitetään

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014 Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Helsingin Energian nykyinen liiketoiminta ulkovalaistuspalveluita lukuun ottamatta siirtyy perustettavaan yhtiöön 1.1.2015. Yhtiön nimi tulee olemaan Helen Oy.

Merkittäviä tapahtumia vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

  • Pelletinpolton valmistelu on edennyt Salmisaaressa. Pellettien varastointiin tarkoitetut siilot asennettiin paikoilleen.

  • Helen Sähköverkko Oy voitti keskisuurten yritysten sarjassa Vastuullinen kesäduuni -kampanjan.

  • Helsingin Energian innovaatio Asumismukavuutta ja energiatehokkuutta kaupunkilaisille voitti Energiateollisuus ry:n Asiakasteko- ja innovaatiokilpailun. Keksinnön ansiosta kiinteistöjen lämpö voidaan hyödyntää tehokkaammin.

  • Helsingin Energia rakentaa Suomen tähän asti suurinta aurinkovoimalaa Helsingin Suvilahteen. Uuden voimalan nimikkopaneelit myytiin loppuun muutamassa päivässä. Suuren kiinnostuksen myötä seuraavan hankkeen suunnittelu käynnistettiin.

Helen-konsernin osavuosikatsaus käsittää Helsingin Energian sekä osuudet tytär- ja osakkuusyhtiöissä.

Lataa osavuosikatsaus (pdf)

Lue lisää aiheesta

Yritykset