Uutinen / 29.4.2014

Lämmin alkuvuosi laski Helen-konsernin tulosta

Helen-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 276 milj. euroa. Liikevaihto pieneni edellisvuodesta 53 milj. euroa johtuen poikkeuksellisen lämpimästä säästä helmi-maaliskuussa.

Kaukolämmön myyntitulot alenivat 19 % ja sähkön myyntitulot 15 % edellisvuodesta. Konsernin kannattavuus heikkeni mutta säilyi hyvällä tasolla. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 91 (124) milj. euroa ja omavaraisuusaste oli 61 (65) %. Kokonaiskulut ennen rahoituseriä pienenivät 10 %.

Sähkönmyynnin energiamäärä (2 256 GWh) pieneni 12 %. Sähkön siirto Helsingissä (1 205 GWh) pieneni 3 % ja kaukolämmön energiamäärä (2 578 GWh) pieneni 19 %. Maaliskuun lopussa Helen-konsernin vakinaisen henkilöstön määrä oli 1 456 (1 503).

Investoinnit lisääntyivät

Helen-konsernin kokonaisinvestoinnit katsauskaudella olivat 23 (18) milj. euroa. Konsernin suunnitellut investoinnit vuonna 2014 tulevat olemaan 130 milj. euroa. Vuoden 2014 aikana aloitetaan Helsingin Energian kehitysohjelman toteutus sekä EU:n ympäristödirektiivin edellyttämien investointien valmistelu. Muut investoinnit liittyvät pääasiassa normaaliin tuotanto-, siirto ja kaukolämpötoimintaan sekä tunneli- ja kaukojäähdytysverkoston laajentamiseen ja perusparannuksiin. 

Positiiviset signaalit Euroopan talouden elpymisestä eivät riitä parantamaan Helen-konsernin kasvunäkymiä loppuvuodelle. sähkömarkkinoiden ja polttoaineiden hintakehityksen sekä päästökaupan kustannusvaikutusten ennakoiminen sisältää merkittävää epävarmuutta. Helen-konsernin tulos tulee jäämään edellisvuotta alemmalle tasolle, mutta säilyy vielä kohtuullisen hyvällä tasolla.
Helen-konsernin osavuosikatsaus käsittää Helsingin Energian sekä osuudet tytär- ja osakkuusyhtiöissä.

Merkittävimpiä tapahtumia vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä

  • Helen Sähköverkko Oy menestyi kansainvälisessä International Distribution Benchmarking Consortium (IDBC) -vertailussa vertailuryhmänsä parhaiten sähkönjakelun laadussa ja luotettavuudessa.
  • Helsingin Energia laajentaa kaukojäähdytysverkostoa Taka-Töölössä ja Meilahdessa. Rakennustyöt alkoivat helmikuussa 2014 ja valmistuvat maaliskuussa 2015.
  • Ympäristövaikutusten arviointiselostus biopolttoaineiden käytön lisäämisestä Helsingin energiantuotannossa valmistui. Raportin sisältöä esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa maaliskuun lopussa.

Lataa osavuosikatsaus

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Yritykset Yritykset