Uutinen / 25.3.2014

Pelletinpolton savukaasuja mitataan ainutlaatuisella tutkimuksella

Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitoksella mitataan hiukkas- ja kaasupäästöjä tavalla, jollaista ei ole tehty aiemmin missään maailmassa. Samalla testataan myös uusia pellettilaatuja.

Savukaasu- ja hiukkasmittauksissa päästään seuraamaan biopolttoaineen ja kivihiilen seospoltosta syntyviä palamistuotteita voimalaitoksen tulipesästä ilmakehään saakka.

Savukaasunäytteet otetaan kolmesta kohtaa polttoprosessia: tulipesästä, piipusta ja savukaasuvanasta. Sekä tulipesämittauksissa että piippumittauksissa päästään kokeilemaan uusia mittausmenetelmiä ja –laitteita, ja helikopteriin asennetuilla laitteilla suoritettava savukaasuvanan hiukkas- ja kaasukomponenttien mittaus on kokonaisuudessaankin ensimmäinen laatuaan. Tutkimuksen pääpaino on reaaliaikaisilla mittalaitteilla suoritettavassa pienhiukkasten määrän ja kokojakauman mittaamisessa.

Savupiipussa tehtävistä mittauksista saatavia tuloksia verrataan tulipesästä ja savukaasuvanasta kerättyihin näytteisiin. Matkalla selviää mm. muuttuvatko hiukkaskoko ja pitoisuudet, miten päästöt leviävät ja muuttuvatko ne kemiallisesti savun sekoittuessa ilmakehään. Ja kaikki tämä tieto voidaan yhdistää siihen, miten biopolttoaineen ja kivihiilen seospoltto vaikuttaa itse polttoprosessiin ja päästöihin.

- Tutkijan näkökulmasta tämä on ainutlaatuista, ei tällaista pääse tekemään kuin kerran kymmenessä vuodessa, sanoo dosentti Topi Rönkkö Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Uusia pellettilaatuja testataan

Helsingin Energia testaa Hanasaaren voimalaitoksella myös uusia pellettilaatuja.  Jo aiemmin tehdyissä kokeissa on todettu, että nykyisillä laitteilla kivihiiltä voidaan korvata kotitalouspelletillä 5–7 prosenttia kattilan polttoainetehosta. Nyt vastaavat kokeet tehdään teollisuuslaadun pelleteillä. Lisäksi testataan paahdettuja ja höyrykäsiteltyjä pellettejä. Useiden pellettilaatujen rinnakkainen koeohjelma on ainutlaatuinen teollisessa mittakaavassa.

- Meitä kiinnostavat etenkin voimalaitoksen kattilan tulipesästä saatavat tiedot. Niiden avulla pystymme arvioimaan biopolttoaineiden korroosiovaikutuksia kattilassa, kertoo prosessi-insinööri Jani Rautiainen Helsingin Energiasta.

Tutkimus on osa CLEEN Oy:n MMEA-tutkimusohjelmaa. Siihen osallistuvat Helsingin Energian, Ilmatieteen laitoksen ja Tampereen teknillisen yliopiston lisäksi Metso Automation Oy ,  Valmet Oyj, HSY, Metropolia amk, VTT,  ja Dekati Oy.

Kuvia Hanasaaresta

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Hiilineutraalisuus