Nyhet / 27.3.2014

Rökgaser från pelletsförbränning mäts i unik undersökning

Vid Helsingfors Energis kraftverk på Hanaholmen mäts partikel- och gasutsläppen på ett sätt som inte tidigare använts någonstans i världen. Vid rökgasmätningarna kan förbränningsprodukterna från biobränsle-/stenkolsmixen studeras från pannans eldstad ända ut i atmosfären. 

Rökgasprover tas från tre punkter i förbränningsprocessen: eldstaden, skorstenen och rökgasstrimman. Vid mätningarna både i eldstaden och i skorstenen testas nya mätmetoder och ny mätapparatur, och mätningen av partikel- och gaskomponenter i rökgasstrimman med helikoptermonterad mätapparatur är även som helhet den första i sitt slag. Huvudvikten i undersökningen ligger på realtidsmätning av små partiklar och deras storleksfördelning.

Resultaten från mätningarna i skorstenen jämförs med proverna från eldstaden och rökgasstrimman. Då får man bl.a. svar på om partikelstorleken och koncentrationerna förändras, hur utsläppen sprids och om de förändras kemiskt när röken blandas med atmosfären. Och all denna information kan kombineras med hur förbränningen av biobränsle-/stenkolsmixen påverkar själva förbränningsprocessen och utsläppen.
- Ur forskarsynvinkel är det här unikt och något man får tillfälle att göra bara en gång på tio år, säger docent Topi Rönkkö på Tammerfors tekniska universitet.

Nya pelletskvaliteter testas

Helsingfors Energi testar också nya pelletskvaliteter vid Hanaholmens kraftverk. Redan vid tidigare försök har man konstaterat att det med nuvarande anläggningar är möjligt att ersätta stenkol med hushållspellets i en omfattning som motsvarar 5–7 procent av pannans bränsleeffekt. Nu görs motsvarande försök med pellets av industrikvalitet. Man testar också rostad och ångbehandlad pellets. Programmet där flera pelletskvaliteter testas parallellt är unikt i industriell skala.
- Vi är framför allt intresserade av informationen från kraftverkspannans eldstad. Med hjälp av den kan vi bedöma biobränslenas korrosionseffekter i pannan, säger processingenjör Jani Rautiainen på Helsingfors Energi.

Undersökningen är en del av CLEEN Oy:s forskningsprogram MMEA. I undersökningen medverkar förutom Helsingfors Energi, Meteorologiska institutet och Tammerfors tekniska universitet även Metso Automation Oy, Valmet Oyj, HRM, yrkeshögskolan Metropolia, VTT och Dekati Oy.