Uutinen / 22.10.2015

Hanasaaren kivihiilivaraston kytöpalot

Kivihiilivaraston pieniä kytöpaloja esiintyy ajoittain. Kivihiilivarasto tarkastetaan päivittäin, jolloin mahdolliset kytöpalot voidaan sammuttaa välittömästi. Kytöpalo ja mahdollinen savu eivät aiheuta vaaraa lähiympäristölle.

Hanasaaren voimalaitoksen kivihiilivarastolla esiintyy ajoittain pieniä kivihiilen itsesyttymisestä johtuvia kytöpaloja. Tämä näkyy varastoalueella kytemisestä aiheutuvana savuna ja erityisesti pimeään vuorokauden aikaan hehkuvina pesäkkeinä, ajoittain myös pieninä liekkeinä. Kytö ei laajene tulipaloksi eikä siitä syntyvä vähäinen savu aiheuta terveysriskiä. Savu voi aiheuttaa lähinnä hajuhaittoja.

Kivihiilivarasto tarkastetaan päivittäin ja kaikki tarvittavat toimenpiteet, kuten kytöpalojen sammutus, tehdään välittömästi. Sammutustyöt hoitaa voimalaitoksen oma henkilökunta.

Havaituista kytöpaloista tai muista varastoon liittyvistä poikkeavista asioista voi ilmoittaa Hanasaaren voimalaitoksen valvomoon puh. 09 617 3431 tai vuoromestarille 09 617 3433.