Nyhet / 22.10.2015

Glödbränder i stenkolslagret på Hanaholmen

Då och då uppstår små glödbränder i stenkolslagret. För att eventuella bränder ska kunna släckas omedelbart inspekteras stenkolslagret dagligen. Glödbränderna och den eventuella röken från dem medför ingen fara för omgivningen.

I stenkolslagret vid Hanaholmens kraftverk förekommer då och då små glödbränder som beror på att stenkolet självantänder. Glödbränderna visar sig i form av rök och särskilt under dygnets mörka tid i form av glödhärdar, tidvis slår också små lågor upp. Glödbränder utvecklas inte till eldsvåda och de obetydliga rökmängderna utgör ingen hälsorisk. Röken kan närmast medföra luktolägenheter.

Stenkolslagret inspekteras dagligen och alla nödvändiga åtgärder som t.ex. att släcka glödbränder utförs omedelbart. Släckningsarbetet sköts av kraftverkets egen personal.

Den som upptäcker en glödbrand eller något annat avvikande i samband med stenkolslagret kan anmäla saken till Hanaholmens kraftverks kontrollrum på numret 09 617 3431 eller till skiftmästaren på numret 09 617 3433.