Uutinen / 2.12.2015

Helen investoi uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun energiantuotantoon

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti tänään, että Helenin kehitysohjelma toteutetaan mallilla, jossa investoidaan vaiheittain biopolttoaineiden lisäämiseen lämmöntuotannossa. Samalla huomioidaan uusien teknologioiden mahdollisuudet sekä mahdolliset muutokset asiakkaiden energiankäytössä. Esimerkiksi aurinkolämmön, geotermisen lämmön ja lämpöpumppujen laajamittaista hyödyntämistä selvitetään.

Helenin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin. Ensimmäisenä merkittävänä investointihankkeena toteutetaan Salmisaaren voimalaitosalueelle pellettilämpölaitos, joka korvaa öljykäyttöisen lämpölaitoksen. Uuden lämpölaitoksen suunnittelu käynnistyy välittömästi ja se otetaan käyttöön vuonna 2017. Se voi tuottaa 25 000 kerrostalokaksion lämmöntarvetta vastaavan energiamäärän.

Seuraavana askeleena toteutetaan suuri biolämpölaitos Vuosaaren voimalaitosalueelle ja mahdollisesti myös toiselle rakennuspaikalle. Hanasaaren yhteistuotantovoimalaitoksen toiminta voidaan lopettaa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti viimeistään 31.12.2024, kun riittävä lämmöntuotantokapasiteetti on pystytty varmistamaan.

Helenin nykyisen kaupunkienergiakonseptin pohjana ovat kansainvälisesti palkittu energiatehokas sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen yhteistuotanto sekä hukkaenergioiden mittava hyödyntäminen. Suomen suurimpana aurinkosähkön tuottajana Helen rakentaa edelleen lisää aurinkovoimaloita. Myös energian varastointia ja kysyntäjoustopalveluiden kehittämistä jatketaan.


- Jatkamme Helenissä vahvaa panostusta uusiutuvan energian ratkaisuihin uutta teknologiaa ja innovaatioita hyödyntäen. Vaiheittain etenemällä voimme investointipäätöksiä tehtäessä paremmin hyödyntää markkinoiden ja teknologioiden kehityksen. Tavoitteemme on hiilidioksidineutraali energiantuotanto 2050, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen


Faktat:
Kaupunginvaltuuston hyväksymä kehitysohjelman toteutusvaihtoehto:
Erilliseen lämmöntuotantoon perustuva hajautettu malli

• Tarvittavat investoinnit toteutetaan joustavina ja hajautettuina ratkaisuina.
• Salmisaaren öljylämpökeskus korvataan uudella pellettilämpölaitoksella, joka voidaan ottaa käyttöön jo vuonna 2017. Laitoksen teho on noin 100 MW.
• Rakennetaan Vuosaaren voimalaitosalueelle ja mahdollisesti muulle laitospaikalle uusi biolämpölaitos.
• Biolämpölaitosten polttoaineina käytetään haketta ja/tai pellettiä. Myös biohiilen käyttö on mahdollista.
• Hajautetun mallin toteutus mahdollistaa erilaiset energiatehokkuusratkaisut sekä uudet lämmöntuotantoratkaisut (esim. lämpöpumput, aurinkolämpö ja geoterminen lämpö), joita toteutetaan vaiheittain niiden toteuttamisedellytysten täyttyessä. Näitä ratkaisuja voivat olla toteuttamassa sekä Helen että muut toimijat, mm. kiinteistöjen omistajat.
• Hajautetulla mallilla saavutetaan kehitysohjelman päästövähennys- ja uusiutuvan energian lisäämistavoitteet.
• Biopolttoaineiden käytön lisäämisen haasteet liittyvät niiden saatavuuteen, hyväksyttävyyteen ja hintaan.
• Nyt toteutettavassa mallissa säilytetään mahdollisuus rakentaa Vuosaaren alueelle tulevaisuudessa yhteistuotantovoimalaitos.
• Kun biolämpölaitokset on otettu käyttöön ja riittävä lämmöntuotantokapasiteetti on pystytty varmistamaan, Hanasaaren yhteistuotantovoimalaitoksen toiminta voidaan lopettaa. Tällöin valtaosa voimalaitosalueesta vapautuu muuhun käyttöön.
• Tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella vaihtoehto on mahdollista toteuttaa.
• Investoinnit ovat noin 360 miljoonaa euroa.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus