Uutinen / 27.4.2015

Helenille energia-alan Oscar-palkinto

Helen Oy:n yhdistetty kaukolämpö- ja kaukojäähdytysratkaisu on voittanut energia-alan arvostetun Global District Energy Climate Awards -palkinnon. Palkintojenjako järjestettiin Tallinnassa 27.4.2015.

Helen palkittiin kategoriassa ”Expansion”, kaukolämpö ja jäähdytysjärjestelmien laajentuminen. Palkintoraati arvosti erityisesti Helenin energiatehokkaita ratkaisuja, jotka hyödyntävät tiivistä kaupunkirakennetta energiatehokkuuden maksimoimiseksi. Kaukojäähdytys parantaa asukkaiden elämisen laatua, ja samalla se mahdollistaa hukkaenergian ja aurinkoperäisen energian hyödyntämisen suuressa mittakaavassa.

Helsingissä kiinteistöt toimivat jättimäisinä aurinkokeräiminä

Helsingin kaukojäähdytysjärjestelmä on Euroopan kolmanneksi suurin ja se laajenee nopeimmin. Helsinki on ainoa kaupunki, jossa kaukojäähdytyksen ja kaukolämmön yhdistävällä ratkaisulla otetaan laajamittaisesti hyötykäyttöön lähes kaikki jäähdytettyjen kiinteistöjen hukkalämmöt.

Kesällä 2014 tehtiin Helsingissä tähänastinen ennätys, kun yhden päivän aikana auringon lämmittämistä kiinteistöistä otettiin talteen lämpömäärä, joka vastasi puolta sen hetkisestä kaukolämmön tuotannosta. Tällöin 250 000 ihmisen käyttämä lämmin käyttövesi tuotettiin auringon tuottamalla lämmöllä. Saman määrän tuottamiseen olisi tarvittu 20 hehtaaria aurinkokeräimiä.

- Tämä on hieno tunnustus meidän ammattilaisillemme, mutta myös yleisemmin suomalaiselle insinööriosaamiselle. Suomi on selkeästi edelläkävijä energiantuotannon tehokkuudessa ja hukkaenergioiden hyödyntämisessä erityisesti kaupunkiolosuhteissa. Tunnustus myös kannustaa jatkamaan vahvaa panostusta kehitystyöhön. Jatkossa otamme käyttöön yhä enemmän uusiutuvaa energiaa ja kehitämme uusia palveluita asiakkaillemme, lupaa Helenin kaukolämpö- ja kaukojäähdytysliiketoiminnasta vastaava johtaja Marko Riipinen.

Faktat

Palkittu ratkaisu: sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen yhteistuotanto

- Helsingissä kaukolämpö tuotetaan pääasiassa energiatehokkaalla yhteistuotannolla, jossa sähköntuotannossa syntyvä lämpö hyödynnetään kaukolämpönä.

- Helsingissä sijaitsevien yhteistuotantovoimalaitosten hyötysuhde on maailman huippua, yli 90 prosenttia.

- Maailmalla yleisissä lauhdevoimalaitoksissa sähköntuotannossa syntyvä lämpö lasketaan mereen tai ilmaan ja hyötysuhde jää alle 40 prosentin.

- Sähkön, lämmön ja jäähdytyksen integroidussa tuotannossa hyödynnetään energialähteinä mm. meriveden kylmyyttä, jäteveden lämpöä sekä kiinteistöissä auringosta, ihmisistä ja koneista syntyvää ylimääräistä lämpöä.

  • Helsingissä Katri Valan puiston alla sijaitsee maailman suurin lämpöpumppulaitos, joka tuottaa samassa prosessissa lämpöä ja jäähdytystä ja hyödyntää jäte- ja merivettä.
  • Helenin kaukojäähdytys tuotetaan 80-prosenttisesti energialähteillä, jotka muuten jäisivät hyödyntämättä.

- Energian varastointi on olennainen osa järjestelmää.

  • Kulutushuippujen tasaamiseksi ja energiatehokkuuden maksimoimiseksi voimalaitosten yhteyteen on toteutettu mittavat lämpöakut.
  • Suomen suurin kaukojäähdytysakku sijaitsee 100 metrin syvyydessä Esplanadin puiston alla. Jäähdytysvaraston vesimäärä, 38 500 m3 vastaa keskimääräisen järven vesimäärää. Pasilan kylmäakun tilavuus on 11 500 m3.

- Aurinkoisena hellepäivänä päivänä Helsingissä pystytään ottamaan talteen auringosta peräisin olevaa lämpöä määrä, jonka tuottamiseen tarvittaisiin 30 jalkapallokentän verran aurinkokeräimiä (noin 20 hehtaaria).

Global District Energy Climate Awards -kilpailussa oli mukana kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysratkaisuja eri puolilta maailmaa. Kilpailun järjesti energia-alan asiantuntijaorganisaatio Euroheat & Power yhteistyössä IEA:n (International Energy Agency) kanssa.

Helen