Uutinen / 19.3.2015

Helenin bio-YVA palkittiin vuoden parhaana - perusteena vahva vuorovaikutus

Helen Oy:n ympäristövaikutusten arviointi biopolttoaineiden käytön lisäämisestä Helsingissä on saanut Hyvä YVA -palkinnon. Tehty ympäristövaikutusten arviointi liittyi Helenin kehitysohjelmaan kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Palkintoraati arvosti erityisesti vahvaa panostusta sidosryhmien osallistamiseen ja vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

 

Helenin YVA:ssa eli ympäristövaikutusten arvioinnissa päävaihtoehtoina selvitettiin uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamista Vuosaareen ja biopolttoaineiden osuuden nostamista 40 prosenttiin Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla. YVA toteutettiin vuosina 2012-2014 yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden, asukkaiden, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Toteutuksessa Helenin kumppanina oli Ramboll Oy. Helenin tavoitteena oli luoda hankkeen aikana vuorovaikutusmenettelyt, joiden avulla vuorovaikutusta voidaan jatkaa YVA:n päättymisen jälkeenkin läpi hankkeen koko elinkaaren.

- Kollegani heittäytyivät projektissa rohkeasti työtapoihin, joita ei teknisissä korkeakouluissa opeteta. He väistelivät käärmeitä maastokävelyllä ja ratkoivat blogissa asukkaiden esittämiä visaisia pulmia. Olen iloinen, että tätä antaumusta arvostetaan nyt tämän palkinnon kautta. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin kiinnostuneille kaupunkilaisille, sanoo kehityspäällikkö Minna Näsman Helen Oy:stä.

HYVÄ YVA -palkinnon myöntänyt Yva ry arvosti paitsi tehdyn selvitystyön perusteellisuutta, myös erityistä panostusta vuorovaikutukseen.

- YVA-menettelyssä oli vuorovaikutukseen ja sidosryhmätoimintaan panostettu poikkeuksellisen hyvin. Jo suunnitteluvaiheessa on käytetty mm. haastatteluja, joiden avulla on selvitetty, millä tavoilla sidosryhmät haluavat tulla kuulluksi. Sidosryhmätyössä on käytetty monipuolisesti eri menetelmiä ja menestyksellisesti tavoitettu laaja joukko osallistujia. Ympäristövaikutukset on arvioitu perusteellisesti. Laaja ja monipuolinen aineisto on koottu YVA-selostukseksi, joka on varsin massiivinen mutta kuitenkin havainnollinen ja rakenteeltaan selkeä, sanoo palkintoraadin puheenjohtaja Janna Riikonen.

HYVÄ YVA -palkinto

HYVÄ YVA on Yva ry:n vuosittain myöntämä palkinto, joka myönnetään kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Yva ry toimii yhdyssiteenä ympäristövaikutusten arvioinnin eri toimijoiden kesken. Hyvä YVA ja Hyvä SOVA -palkinnot myönnetään vuosittain valtakunnallisilla YVA-päivillä. Lisätietoja Hyvä YVA ja Hyvä SOVA -palkinnoista http://www.yvary.fi/yva-palkinto/