Nyhet / 27.3.2015

Helens bio-MKB prisbelönades som årets bästa – med stark dialog som motivering

Helen Ab:s miljökonsekvensbedömning av ökad användning av biobränslen i Helsingfors har fått priset Bra MKB (Hyvä YVA). Den utförda miljökonsekvensbedömningen hänförde sig till Helens utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid. Juryn värdesatte särskilt den starka satsningen på att engagera intressenter samt dialogen med invånarna.

Vid Helens miljökonsekvensbedömning, MKB, utreddes som huvudalternativ att bygga ett nytt flerbränslekraftverk i Nordsjö och att öka andelen biobränslen till 40 procent i Hanaholmens och Sundholmens kraftverk.  MKB genomfördes åren 2012-2014 i samarbete med experter på olika områden samt invånare, organisationer och myndigheter. Ramboll Oy var Helens partner vid genomförandet. Helen hade som mål att under projektets gång skapa metoder för dialog, så att dialogen kan fortsätta genom projektets hela livscykel även efter att MKB slutförts.

- I projektet kastade sig mina kolleger djärvt in i arbetssätt som inte lärs ut i tekniska högskolor. De fick akta sig för ormar på terrängvandringen och löste kvistiga frågor som invånarna ställt på bloggen. Jag är glad att den här entusiasmen nu får erkännande genom det här priset. Men det största tacket ska ändå alla intresserade stadsbor ha, säger utvecklingschef Minna Näsman på Helen Ab.

Mkb rf som beviljade priset värdesatte inte enbart det grundliga utredningsarbetet utan också den särskilda satsningen på dialog.

- Vid MKB-förfarandet hade Helen satsat exceptionellt bra på dialog och arbete med intressenter. Redan i planeringsskedet har man bl.a. gjort intervjuer för att utreda på vilka sätt intressenterna vill bli hörda. Vid intressentarbetet har man mångsidigt använt olika metoder och framgångsrikt nått ut till ett stort antal medverkande. Miljökonsekvenserna har bedömts ingående. Det omfattande och mångsidiga materialet har sammanställts till en MKB-beskrivning, som är massiv men ändå åskådlig och tydligt uppbyggd, säger juryns ordförande Janna Riikonen.

Priset Bra MKB Bra MKB är ett pris som årligen utdelas av Mkb rf för att uppmuntra och fästa uppmärksamhet vid ett föredömligt och förtjänstfullt arbete i samband med miljökonsekvensbedömning. Mkb rf är en förenande länk mellan de olika aktörerna i en miljökonsekvensbedömning. Priserna Bra MKB och Bra SMB utdelas årligen på den nationella MKB-dagen. Läs mer om Bra MKB och Bra SMB http://www.yvary.fi/yva-palkinto/