Uutinen / 30.4.2015

Helenin osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2015

Helen-konserni saavutti alkuvuoden taloudelliset tavoitteensa ja teki hyvän tuloksen, vaikka leuto talvi vähensi kaukolämmön myyntituloja. Helen jatkoi investointeja uusiutuvan energian lisäämiseen. Suomen suurin aurinkovoimala aloitti tuotannon ja Kalasatamassa ensimmäiset asiakkaat saivat käyttöönsä uudet kotiautomaatiolaitteet.

Helenin tulos toteutui suunnitellun mukaisesti. Liikevaihto oli 260 milj. euroa ja liikevoitto 86 milj. euroa. Erittäin leudon talven vuoksi kaukolämmön myynti laski edellisestä vuodesta 8 % ja oli nyt 2 367 GWh. Kaukojäähdytyksen myynti kasvoi 11 % ja oli 21 GWh. Tavoitteena on edelleen kasvattaa voimakkaasti kaukojäähdytys-liiketoimintaa. Sähkön myyntimäärä kasvoi 3 % (2 350 GWh). Sähkönsiirto Helsingissä väheni 2 % ja oli 1 179 GWh.

 

Helenin avainluvut 1.1. – 31.3.2015

 

Liikevaihto   (milj. eur)

260

Liikevoitto   (milj. eur.)

86

Taseen   loppusumma (milj. eur)

2 714

Oman   pääoman tuotto (%)

4

Sijoitetun   pääoman tuotto (%)

3

Omavaraisuusaste   (%)

69

Investoinnit   (milj. eur)

29

Henkilöstö

1 380

 

Helen-konsernin luvut kattavat emoyhtiö Helen Oy:n, Helenin tytäryhtiöt sekä osuudet osakkuusyhtiöissä. Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoiminta pääosin siirtyi Helen Oy:hyn 31.12.2014. Helenin luvut eivät ole vertailukelpoisia Helsingin Energia -liikelaitoksen lukuihin.

Merkittäviä tapahtumia katsauskaudella

  • Suomen suurin aurinkovoimalaitos Helsingin Suvilahdessa valmistui ja aloitti aurinkosähkön tuotannon. Aurinkovoimalan 1200 nimikkopaneelin omistajaa saavat tuotetun aurinkosähkön käyttöönsä.
  • Salmisaaren voimalaitoksella pellettilaitteistot valmistuivat ja pelletillä korvattiin kivihiiltä vuoden 2015 alusta lähtien.
  • Helenin toteuttama ympäristövaikutusten arviointi (YVA) biopolttoaineiden käytön lisäämisestä Helsingissä palkittiin vuoden 2014 parhaana YVA:na.
  • Älykkään asumisen pilottialueella Helsingin Kalasatamassa otettiin ensimmäisenä käyttöön Helenin ja ABB:n toimittamat HIMA-huoneistoautomaatiojärjestelmät, jotka mahdollistavat jopa 15 prosenttia pienemmän sähkön ja veden kulutuksen. Asiakkaat voivat seurata kulutustietoja netin kautta reaaliajassa, myös mobiililaitteilla kodin ulkopuolella.
  • Helenin julkiset sähköauton latauspisteet liitettiin osaksi Virtapisteen valtakunnallista latausverkostoa.
  • Helen Sähköverkko Oy:n 110 kV:n kytkinaseman uusiminen valmistui.
  • Mankalan vesivoimalaitoksen modernisointi- ja tehonkorotushanke käynnistettiin.

Investointeja uusiutuvaan energiaan

Helen jatkoi investointeja biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi. Hanasaaressa aloitettiin pellettijärjestelmän rakennustyöt, joiden valmistuttua kivihiiltä voidaan korvata puupelleteillä noin 5 - 7 prosentin osuudella. Vastaavat laitteistot otettiin käyttöön Salmisaaren voimalaitoksella vuoden 2014 lopussa.

Lisäksi toteutettiin toimitusvarmuutta ja käytettävyyttä parantavia modernisointi-investointeja tuotantolaitoksille ja energiansiirtoverkkoihin.

Näkymät tulevaisuuteen

Sähkön markkinahinnan alhainen taso sekä polttoaineiden hintakehitys tuovat haasteita loppuvuoden tuloskehitykselle. Helenin tuloksen ennustetaan toteutuvan ennen yhtiöittämistä arvioidulla tasolla, noin 60 - 80 milj.euroa.

Helen valmistelee kevään aikana selvitystä merkittävistä tuotantolaitosinvestoinneista, joilla saavutettaisiin Helsingin kaupungin asettamat päästövähennys- ja uusiutuvan energian tavoitteet. Tähän liittyvät investointiratkaisut vaikuttavat merkittävästi Helenin tuloksentekokykyyn tulevaisuudessa.

Helenin osavuosikatsaus käsittää emoyhtiö Helen Oy:n, Helenin tytäryhtiöt sekä osuudet osakkuusyhtiöissä.

Lue lisää aiheesta

Yritykset