Uutinen / 16.6.2015

Kaukojäähdytyksellä talteen merkittävä määrä uusiutuvaa aurinkolämpöä

VTT selvitti SunZEB-tutkimushankkeessa tiiviin kaupunkirakentamisen tuomia uusia mahdollisuuksia uusiutuvan energian hyödyntämiseen, energiavirtojen kierrättämiseen ja päästöjen vähentämiseen.

Vuoden kestänyt tutkimus vahvisti, että kaukojäähdytyksen avulla rakennuksista saadaan kierrätettyä merkittävä määrä lämpöä takaisin kaukolämpöverkkoon. Tästä lämmöstä huomattava osa on auringosta peräisin olevaa uusiutuvaa energiaa.

Rakennuksen keräämä uusiutuva energia, suuret ikkunapinnat, miellyttävä sisäilma ja energiatehokkuus on tutkimuksen mukaan mahdollista yhdistää taloudellisesti. Aurinkolämpöjärjestelmä erillisenä ratkaisuna osoittautui tarkastelussa sen sijaan epätaloudelliseksi, myös järjestelmän sijoittaminen voi olla ongelmallista kaupunkiympäristössä.

Kaavoituksen osalta tutkimuksessa tarkasteltiin Kalasataman ja Jätkäsaaren uusia asuinalueita. Kantakaupunkien uusilla alueilla korttelirakenne on urbaani ja umpikorttelimainen, mutta kortteleista avautuu avarampia näkymiä vähintään yhteen suuntaan. Tämä luo mahdollisuuksia passiiviseen aurinkoenergian hyödyntämiseen esimerkiksi ikkunoiden avulla. Passiivisen aurinkoenergian potentiaali on suurempi kuin katoille asennetuilla aurinkolämpökeräimillä.

- Avaintulos on kokonaissuunnittelun merkitys koko kaupunkitason järjestelmässä, sanoo Jouni Kivirinne Helen Oy:ltä. - Jos tarkastellaan vain yhtä rakennusta, auringon lämpökuormat jäävät hyödyntämättä. Laajemmat, järjestelmätason tarkastelut osoittivat, että sisätiloista jäähdyttämällä poistettu lämpö voidaan käyttää hyödyksi muissa kiinteistössä. Rakennussuunnittelussa on yksittäisen kiinteistön sijaan huomioitava koko alueen tarpeet ja mahdollisuudet.

SunZEB-konseptin toimintamalli luo hyvät mahdollisuudet tulevaisuuden energiaratkaisuihin. Auringon aiheuttama ylilämpeneminen sekä häikäisy on hoidettava talotekniikan avulla. Tutkimushankkeen simuloinnissa käytettiin vuoden 2030 tilastollisia säätietoja, joissa on huomioitu ilmastonmuutoksen tuoma vuosittainen keskilämpötilan nousu. Niiden perusteella sekä toimisto- että asuinkiinteistöjen jäähdytystarve kasvaa ja lämmitystarve pienenee.

- Simuloinneissa käytetyt talotekniset ratkaisut ovat olemassa olevaa tekniikkaa, mutta niiden käyttö varsinkin asuinrakentamisessa on vielä vähäistä. Kun osaaminen uusista tekniikoista kasvaa ja niitä otetaan käyttöön, ne tuovat lisäulottuvuuksia arkkitehtuuriin, rakentamiseen ja hyvään sisäilmastoon, sanoo Jouni Kivirinne.

Päästöjen osalta energiantuotantoa on katsottava kokonaisuutena ja huolehdittava siitä, että lisääntyvä uusiutuvan energian käyttö ei aiheuta esimerkiksi sähkön tuotannossa yhteistuotantolaitosta epäedullisempaa CO2-ympäristövaikutusta.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan VTT:n sivuilla.

SunZEB – Plusenergiaa kaupungissa –hankkeessa ovat olleet mukana:
Helen Oy
Skaala Oy
Projectus Team Oy
Uponor Oy
Rakennustuoteteollisuus ry
Energiateollisuus ry
Turku Energia Oy
Tampereen kaukolämpö Oy
Hyvinkään lämpövoima Oy
Ympäristöministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
RAKLI ry
FiGBC ry

Tutkimuksesta vastasivat:
VTT
Aalto-yliopisto ja Kiinteistöliitto
Arkkitehtituuritoimisto Kimmo Lylykangas