Uutinen / 15.1.2015

Kaukolämmön ja sähkönsiirron asiakkaat tyytyväisiä

Asiakkaat arvioivat Helen Oy:n kaukolämmön yleisarvosanaltaan erinomaiseksi ja Helen Sähköverkko Oy:n toiminnan hyväksi. Tämä käy ilmi tutkimustoimisto IROResearch Oy:n toteuttamasta energiayhtiöiden asiakastyytyväisyyskyselystä.

Teksti: Marina Galkin-Aalto

Helen Oy (ent. Helsingin Energia) sai kaukolämpöasiakkailtaan yleisarvosanaksi 3,92 asteikolla 1-5, mikä on parempi kuin edellisvuonna (3,87) ja parempi kuin toimialan keskiarvo (3,67). Helen Sähköverkko Oy:n yleisarvosanaksi tuli 3,63 (edellisvuonna 3,82), kun toimialan keskiarvo on 3,50.

Kaukolämpö koetaan toimintavarmaksi

Kokonaistyytyväisyys Helenin kaukolämpöön on noussut hieman viime vuoteen verrattuna. Tulos on erinomaisella tasolla ja selvästi parempi kuin toimialalla keskimäärin.

Helenin kaukolämpö saa erittäin hyvät arviot lämmönjakelun häiriöttömyydestä (keskiarvo 4,32 asteikolla 1-5, toimialan keskiarvo 4,16) sekä lämmönjakelun tasaisuudesta (4,24, toimialan keskiarvo 4,09).

Asiakkaat pitävät Helenin kaukolämpöä toimintavarmana (4,19 asteikolla 1-5, toimialan keskiarvo 4,08), energiatehokkaana (3,82, toimialan keskiarvo 3,63), helppohoitoisena (4,38, toimialan keskiarvo 4,32) ja asumismukavuutta lisäävänä (4,12, toimialan keskiarvo 4,03).

Helen Oy:n asiakkaat antavat kaukolämmölle toimialan keskiarvoa selvästi paremman arvosanan lähes kaikilla osa-alueilla. Tyytyväisyyden taso on merkittävästi parempi asiakaspalvelun kyvyssä ratkaista asiakkaan ongelma tai asia, tiedottamisen luotettavuudessa, kaukolämmön hinta-laatusuhteessa, hintojen kilpailukyvyssä muihin lämmitysmuotoihin nähden, lämmönkäytön raportoinnin toimivuudessa, vikojen korjausnopeudessa ja luotettavassa imagossa.

Tutkimukseen haastateltiin puhelinhaastatteluilla 150 Helsingin Energian asiakasta syksyllä 2014. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan noin ±8,2 prosenttiyksikköä.

Vahvuutena sähkönjakelun häiriöttömyys

Helen Sähköverkko Oy:n asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on jonkin verran parempi kuin toimialalla keskimäärin. Asiakkaiden tyytyväisyys asiakaspalvelun ja henkilöstön asiantuntemukseen ja ammattitaitoon sekä tavoitettavuuteen on parantunut merkittävästi.

Sähkönjakelun häiriöttömyys on Helen Sähköverkko Oy:n selvä vahvuus. Asiakkaiden tyytyväisyyden taso on sähkönjakelun häiriöttömyydessä merkittävästi parempi kuin toimialalla (keskiarvo 4,37 asteikolla 1-5, toimialan keskiarvo 3,79.)

Helen Sähköverkko Oy:n asiakkaat ovat myös tyytyväisiä tiedon saamiseen internet-sivuilta (3,70, toimialan keskiarvo 3,50) sekä tiedottamiseen häiriötilanteessa (3,40, toimialan keskiarvo 3,33).

Tutkimukseen haastateltiin puhelinhaastatteluilla 150 Helen Sähköverkko Oy:n asiakasta syksyllä 2014.  Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan noin ±8,2 prosenttiyksikköä.

Lue lisää aiheesta

Lämpö