Nyhet / 23.1.2015

Fjärrvärme- och elöverföringskunderna nöjda

Helen Ab (f.d. Helsingfors Energi) fick av sina fjärrvärmekunder det allmänna betyget 3,92 på skalan 1-5, vilket är bättre än föregående år (3,87) och bättre än genomsnittet för branschen (3,67). Helen Elnät Ab fick det allmänna betyget 3,63 (föregående år 3,82), då genomsnittet för branschen är 3,50.

Fjärrvärmen upplevs vara funktionssäker

Den totala nöjdheten med Helens fjärrvärme är något bättre än föregående år. Resultatet är utmärkt och klart bättre än i branschen i genomsnitt.

Helens fjärrvärme fick mycket gott betyg för störningsfri värmedistribution (medeltal 4,32 på skalan 1-5, branschgenomsnitt 4,16) och för jämn värmedistribution (4,24, branschgenomsnitt 4,09).

Kunderna anser att Helens fjärrvärme är funktionssäker (4,19 på skalan 1-5, branschgenomsnitt 4,08), energieffektiv (3,82, branschgenomsnitt 3,63), lättskött (4,38, branschgenomsnitt 4,32) och komforthöjande (4,12, branschgenomsnitt 4,03).

Helen Ab:s kunder ger fjärrvärmen klart bättre betyg än branschgenomsnittet inom nästan alla delområden. Kunderna är signifikant nöjdare med kundtjänstens förmåga att lösa kundens problem eller ärende, informationens tillförlitlighet, fjärrvärmens pris/kvalitetsförhållande, prisernas konkurrenskraft i förhållande till andra uppvärmningsformer, värmeförbrukningsrapporteringens funktion, hur snabbt fel åtgärdas samt pålitlig image.

För undersökningen intervjuades 150 av Helsingfors Energis kunder per telefon hösten 2014. Undersökningens statistiska felmarginal är maximalt cirka ±8,2 procentenheter.

Störningsfri eldistribution trumfkort

Helen Elnät Ab:s kunders totala nöjdhet är något bättre än genomsnittet för branschen. Kunderna har blivit signifikant nöjdare med kundtjänstens och personalens sakkunskap och yrkesskicklighet samt nåbarhet.

Störningsfri eldistribution är ett klart trumfkort för Helen Elnät Ab. I fråga om störningsfri eldistribution är kunderna signifikant nöjdare än genomsnittet för branschen (genomsnitt 4,37 på skalan 1-5, branschgenomsnitt 3,79).

Helen Elnät Ab:s kunder är också nöjda med tillgången till information på webbsidorna (3,70, branschgenomsnitt 3,50) samt med informationen i störningssituationer (3,40, branschgenomsnitt 3,33).

För undersökningen intervjuades 150 av Helen Elnät Ab:s kunder per telefon hösten 2014. Undersökningens statistiska felmarginal är maximalt cirka ±8,2 procentenheter.

Läs mer om ämnet

Värme