Uutinen / 20.5.2015

Lahdenväylän varrella uusi maamerkki, Viikin Keltakoipi

Viikinmäkeen rakennettu uusi sähköasema varmistaa erinomaisen sähkönjakelun käyttövarmuuden Helsingissä. Investoinnilla varaudutaan myös keskusta-alueen sähkönkulutuksen kasvuun. Viikinmäki on tärkeä solmupisteasema luotettavan sähkön siirron kannalta.

Teksti: Marina Galkin-Aalto

Uusi sähköasema sijaitsee Lahdenväylän välittömässä läheisyydessä, ja aseman tunnistaa keltaisesta maisemaportaalista, joka tunnetaan nyt nimellä Viikin Keltakoipi. Nimi syntyi asiakkaille järjestetyssä kilpailussa, johon saatiin yli 750 nimiehdotusta.

Helen Sähköverkko vihki uuden Viikinmäen 110 kilovoltin sähköaseman käyttöön keskiviikkona 20.5.2015. Uusittu sähköasema kytkinlaitteineen on rakennettu kompaktiin muotoon, jolloin sen tilantarve on huomattavasti pienempi kuin entisen avokytkinkentän.

Teräsrakenneyhdistys on palkinnut Viikinmäen maisemaportaalin ja asemarakennuksen vuoden 2014 teräsrakennepalkinnolla. Teräsrakennepalkinto on arkkitehtuurin ja rakentamisen ammattilaisten keskuudessa arvostettu tunnustus.

Viikinmäen sähköaseman rakennustyöt alkoivat keväällä 2013, ja laiteasennukset käynnistyivät keväällä 2014. Kaapeli- ja avojohtotyöt tehtiin syksyn 2014 aikana. Viikinmäen sähköaseman investointikustannus on noin 14 miljoonaa euroa.

Viikin Keltakoipi