Nyhet / 20.5.2015

Nytt landmärke vid Lahtisleden: Viikin Keltakoipi

Den nya elstationen som byggts i Viksbacka ser till att eldistributionens driftsäkerhet i Helsingfors är utmärkt. Genom investeringen förbereder man sig också på ökad elförbrukning i centrumområdet. Stationen i Viksbacka är en viktig knutpunkt med tanke på pålitlig elöverföring.

Den nya elstationen ligger alldeles vid Lahtisleden och känns igen på den gula portalen som nu fått namnet Viikin Keltakoipi (på svenska ungefär ”Gulbeningen i Vik”). Namnet kom till genom en namntävling som utlystes bland kunderna. Hela 750 namnförslag lämnades in.

Helen Elnät invigde den nya 110 kV elstationen i Viksbacka onsdag 20.5.2015. Den förnyade elstationen och det tillhörande ställverket har byggts i kompakt format, vilket gör att stationen är betydligt mindre utrymmeskrävande än det gamla öppna ställverket.

Finska Stålkonstruktionsföreningen utsåg portalen och stationsbyggnaden i Viksbacka till årets stålkonstruktion 2014. Stålkonstruktionspriset är ett prestigefyllt pris i arkitekt- och byggbranschen.

Viksbacka elstation började byggas våren 2013 och utrustningen började installeras våren 2014. Kabel- och friledningsarbetena utfördes hösten 2014. Investeringskostnaden för Viksbacka elstation är ca 14 miljoner euro.